Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cyklisterna bortglömdai trafikanalysen?

Annons
Cyklisterna bortglömda

i trafikanalysen?

Har kommunen glömt bort cyklisterna i sin ambitiösa analys över trafiksäkerheten.

- Analysen har en del brister vad gäller att tillfredsställa cyklande barn - och ungdomars behov och säkerhet, skriver Länsstyrelsen i sitt yttrande till kommunen.

Bakgrunden är arbetet med "Nollvisionen" som innebär en satsning på säkrare trafikmiljöer i städerna.

Härnösands kommun har tillsatt en arbetsgrupp med personal från stadsbyggnadskontoret. Deras arbete är nu ute på remiss.

Länsstyrelsen har en hel del synpunkter när det gäller det cykelnät som presenteras i analysen.

Varför går cykelnätet ut till Sälsten och inte till Högslätten, Bondsjöbadet och flera andra anläggningar som barn - och ungdomar utnyttjar dagligen, undrar Birgitta Norberg på länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning.

Länsstyrelsen påpekar också att det saknas gc-väg mellan Hälletorp och Murbergsskolan liksom en gc-väg från Gådeåområdet till Franzenskolan för högstadieungdomarna. Och hur ska man kunna passera Torget med cykel där det redan råder cykelförbud?

För att närmare förstå hur dessa grupper rör sig i staden uppmanas kommunen att inleda ett samarbeta med eleverna.

Länsstyrelsen påpekar också att det finns tveksamheter efter Gånsviksvägen. Här borde det finns en cykelväg från centrum, förbi Mitthögskolan mot Gånsviksdalens bostadsområde.

Kommunen tar åt sig av kritiken och skriver i en kommentar att man ska studera cykeltrafiken lite närmare genom en särskild cykelledsplan som kommer senare.

Men en hel del åtgärder är man beredd att vidta ganska omgående.

Ola Thelberg

Mer läsning

Annons