Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre villkor för de äldre

Annons
Bättre villkor för de äldre

Nu fortsätter Landstinget satsningen på att förbättra villkoren för äldre. Landstinget i Västernorrland arbetar tillsammans med andra länder i Europa för att öka äldre personers möjligheter till deltagande i samhällslivet.

Jämtland och Västernorrland bildar tillsammans en av regionerna som ingår i samarbetet.

Landstinget anser att det blir allt viktigare att uppmärksamma äldres hälsa och livsvillkor eftersom antalet äldre ökar.

Viktiga frågor som delaktighet i samhällslivet, medinflytande, egenmakt och jämlikhet diskuteras i projektet.

Att kunna behålla sin hälsa är en viktig faktor. Befolkningen blir allt äldre och friskare, vilket medför att äldre har större möjligheter att delta i samhällslivet allt högre upp i åldrarna och därmed påverka sin egen livssituation.

- Först och främst arbetar vi med att byta idéer med Jämtland. Detta är viktigt eftersom vi i det här projektet är en gemensam region. Men vi byter också idéer med Holland och andra länder i projektet, berättar Ella Sohlberg som är projektsamordnare.

Det finns inom regionerna som deltar i det så kallade Alive-projektet, en gemensam utmaning den åldrande befolkningen. Detta har medfört en ökande livslängd, lågt barnafödande, en minskande andel i befolkningen som utgör arbetskraften och ett ökat behov av hälso- och sjukvård.

Landstinget deltar i nätverk inom de europeiska regionerna och de institutioner med kunskap om de utmaningar som kan hänföras till den demografiska utvecklingen.I Västernorrland och Jämtland är partnerskap under uppbyggnad. Utvecklingen genom kunskap och erfarenhetsutbyte sker mellan dem som arbetar med äldrefrågor i offentliga förvaltningar och frivilligorganisationer i regionen.

Landstingen och de kommunala pensionärsråden är viktiga samarbetspartners i planeringen av verksamheter riktade till äldre. När det gäller genomförandet av aktiviteter i syfte att främja hälsa bland äldre, spelar de lokala pensionärsföreningarna och övriga frivilligorganisationer en viktig roll.

- Vi samarbetar med pensionärsrådet där förutom de stora ordnandena PRO och SPF även tre andra pensionärsorganisationer.

lennart lundberg

0611 - 55 48 53

lennart.lundberg@tidningen.to

Mer läsning

Annons