Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äktenskapsregistretplaceras i Härnösand

Annons
Äktenskapsregistret

placeras i Härnösand

Äktenskapsregistret hamnar i Härnösand. Men det verkar inte bli som en del av Kammarkollegiets verksamhet som regeringen skrev i sina utredningsdirektiv till Statskontoret. I stället har kommunen och länsstyrelsen fått igenom sina idéer om att verksamheten ska bli en del av Riksarkivet.

Det betyder att Härnösand får tio eller elva nya statliga jobb. Det vill säga något mindre än vad man från början räknat med.

Eftersom det är Riksarkivets under avdelning SVAR som blir ansvarig innebär det att administration och tekniskt backup görs av Svar i Ramsele och Junsele.

Statskontoret föreslår att den nuvarande registreringen av äktenskapsförord, anmälan om bodelning, förrättad bodelning och gåva mellan makar vid tingsrätterna upphör.

Ett samlat äktenskapsregister inrättas med uppgift att sköta registrering av dessa handlingar. Man ska enligt utredningsförslaget även ge upplysningar till allmänheten från registret.

-Det här passar bra in på på den kompetens som finns i Härnösand. Vi har även juridsiks kompetens att tillgå. både på skattemyndigheten och på tingsrätten,säger ingvar Wiklund.

Ingvar Wiklund är nöjd. Han har vid flera tillfällen haft kontakt med utredaren. Kontakter som nu givit resultat.

- Det visar att regeingen tar ansvar för sina åtaganden när det gäller Härnösand.

Tidigare har registreringarna samlats på SCB i Örebro. Men nu flyttas detta samlade register till Härnösand.

Äktenskapsregistret med en beräknad personalstyrka på något över tio personer lokaliseras till Härnösand Riksarkivet/SVAR blir huvudman för registret.

Utredningen har tittat på tre lokaler. Och alla tre är lämpliga. Det är troligt att den nya myndigheten hamnar i det annex till länsstyrelsen i vilket nu Distum ligger. Den del av Distum som blir kvar kommer att flytta.

- I ett annex till länsstyrelsen - en vacker byggnad från förra sekelskiftet - inryms för närvarande Distansutbildningsmyndigheten (Distum), som kommer att läggas ner 1 mars 2002, skriver Statskontoret i sin utredning.

Distum sitter för närvarande fast med en lokalhyra för en lokal som man inte har någon nytta av.

- Distum har nyligen slutit ett kontrakt på denna lokal fram till år 2005. Statskontoret har varit i kontakt med den utredare som arbetar med nedläggningen av Distum och den samtidiga etableringen av ett nätverksuniversitet med en central nod i Härnösand, skriver Statskontoret.

Distum anser att den nuvarande lokalen är mindre lämplig för nätuniversitetet, varför man har för avsikt att försöka bli fri från kontraktet. Det är inte troligt att en sådan uppgörelse kan nås utan kostnader för staten.

- Om Utbildningsdepartementet slipper undan kostnader för förtida uppsägning av hyreskontraktet är det rimligt att denna besparing tillförs det nya äktenskapsregistret, skriver statskontoret i sin utredning.

SVARs chef föreHärnösandsbon Carina Strömberg framhåller att de inte kommer att ha några svårigheter att inrymma en enhet av den skisserade storleksordningen i Härnösand.

- Härnösand är en bra ort där det kommer vara lätt att få tag i kompetent personal, säger Carina Strömberg.

Problemet med att man inte har juridisk kompetens kan lösas.

- Eventuellt går det att ta med det i kravspecifikationen när vi söker en chef till verksamheten, säger Carina Strömberg.

SVAR är van att arbeta med enheter på avstånd.

- En IT-infrastruktursatsning som går ut på att binda samman SVAR:s arbetsplatser med IP-telefoni har just beslutats. SVAR arbetar, liksom äktenskapsregistret med pappersdokument, mikrofilm och digitalt material.

-Vi är kända för släktforskning men vi har en rad olika uppgifter. Bland annat har vi tagit över fordonsregistret från Vägverket.

Riksarkivet/SVAR bedömer att det finns goda möjligheter att i framtiden effektivisera verksamheten med utvecklad IT-stöd.

- Ledningsmöten, personalutbildning och andra interna aktiviteter kommer att kunna genomföras inom regionen till en lägre kostnad än om huvudmannen finns i Stockholm.

Riksarkivet/SVAR är beredd att ta på sig uppdraget att handha äktenskapsregistret.

- Vi har föreslagit en kontrollstation efter för att stämma av resursbehov, och kostnaderna.

lennart lundberg

0611 - 55 48 53

lennart.lundberg@tidningen.to

Mer läsning

Annons