Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

800 skarvar ska skjutas i länet

Annons
800 skarvar ska skjutas i länet

Nu tar länsstyrelsen itu med skarvproblemet. För första gången tillåts skyddsjakt efter denna av många avskydda sjöfågel. Ovan Ovanligt är också att jakten får ske även från motorbåt trots att motorn är igång. Normalt skall motorn ha varit avstängd i en minut innan skott får lossas från motordriven båt.

Det är på grund av de skador som skarven orsakar fiskerinäringen som jakt tillåts. Äggprickning får ske på Rödskäret i Timrå kommun Jakten får ske mellan 1 augusti och 31 oktober.

Det är Kustfiskareförbundet som har ansökt om skyddsjakten. Förbundet ansökte om jakt även under fjolåret, men då blev det avslag. Tack vare den nu konstaterade kraftiga ökningen av antalet skarvar har skyddsjakt och äggprickning nu medgett.

Skyddsjakt efter skarv är tillåten i Kalmar, Östergötland och Stockholms län.

- Det finns skäl såväl för som emot skyddsjakt och äggprickning, konstaterar landshövding Gerhard Larsson. Vid en avvägning av skälen har vi funnit att fiskerinäringens problem måste sättas i fokus. Jag vill inte heller utesluta att beslutet kan inverka gynnsamt när det gäller en positiv utveckling av besöksnäringen och friluftslivet.

Både Medelpads och Ångermanlands ornitologiska föreningar avstyrker såväl jakt som äggprickning.

Anledningen till att jakt tillåts är att skarvarna har förökat sig mycket snabbt. En inventering som länsstyrelsen gjorde i juni visar att skarvarna ökat med drygt 60 procent jämfört med 1999. Man beräknar att det nu finns nästan 1.200 häckande par i Västernorrland.

En rad villkor är knutna till jakten. Bland annat är antalet skarvar som får skjutas begränsat till 800 fåglar.

De som jagar skarv har en skyldighet att själv rapportera och hålla reda på hur många skarvar som skjutits. Anmälan skall ske till ett speciellt telefonnummer. När det fastslagna antalet nedlagts skall jakten avbrytas.

Jakten får bedrivas av den som har licens för yrkesfiske, innehar jakträtt, eller efter medgivande av jakträttsinnehavaren.

Jakten skall ske inom 300 meter från fasta och rörliga redskap.

Jakt får inte bedrivas inom naturreservat eller inom fågelskyddsområde inklusive 200 meter från det skyddade skäret.

Vid inventering som genomfördes 1999 noterades totalt 702 par fördelade mellan Ångermanlandskusten 615 par och Medelpadskusten 87 par. Vid den inventering som genomförts under juni i år noterades 1147 par - en ökning med ca 63 procent sedan 1999.

Den största ökningen utanför fågelskyddsområden och naturreservat har konstaterats på ön Rödskäret i Timrå kommun.

Storleken av skador på fisket förorsakade av skarven är är enligt länsstyrelsen svåra att belägga, men enligt en redovisning från länets Kustfiskareförbund uppskattas den ekonomiska skadan (bitskador på fisk i redskap samt skador på redskap) förorsakad av skarv till totalt 93 000 kronor. Uppgifterna bygger på svar från tio av trettio licensierade fiskare längs länskusten.

uno gradin

0611/ 554822 uno.gradin@tidningen.to

Mer läsning

Annons