Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hård kritik mot Vattenfallplaner

Vattenfall ska byta turbiner i kraftstationerna Långbjörn och Lasele i Ångermanälven. Nu säger länsstyrelsen, Kammarkollegiet och Älvräddarna blankt nej.

En ökad vattenavledning innebär att turbinerna kan sluka mer vatten och därigenom producera mer energi. En annan konsekvens är att det blir mindre vatten nedströms de båda kraftverken. Redan i dag är det torrfåror nedströms Lasele och Långbjörn. Men ett visst spill förekommer under 6,5 veckor om året i Lasele och 7 veckor om året i Långbjörn. Men med de nya turbinerna och med en ökad vattenavledning kommer det spillet att minska med två veckor om året.

Vattenfall tycker inte att det innebär någon skadlig inverkan på miljön och menar att förändringen saknar betydelse. Av den anledningen vill de att Mark- och miljödomstolen via en omprövning av det gamla tillståndet ska godkänna förändringen.

När remissvaren nu kommit in kan man notera att Vattenfall är ensamma om att tycka så. Länsstyrelsen menar till exempel att torrfårornas vattenmiljöer inte är helt utan biologiska värden, bland annat en 900 meter lång och 70 meter bred spegeldamm nedströms Lasele kraftstation.

"Ökat vattenintag i kraftverket bör även innebära en ökad risk för skador på nedströms vandrande fisk. Detta berörs inte i ansökan", kommenterar länsstyrelsen som också tycker att Vattenfall borde ha informerat om planerna så att länsstyrelsen kunnat göra en fältbesiktning av sträckan under barmarkstid.

Älvräddarnas ordförande Christer Borg är också mycket kritisk. Han menar att Vattenfall måste söka ett nytt tillstånd enligt miljöbalken.

– Men då ser lagstiftningen annorlunda ut nu än på 50-talet när Vattenfall fick sitt nuvarande tillstånd, säger han.

Numera finns helt andra miljöhänsyn att ta, bland annat måste fiskvandringhinder tas bort och enligt EU:s vattendirektiv får inga förändringar ske som innebär försämringar av vattenkvaliteten.

Samtliga remissvar yrkar i första hand på att domstolen ska avvisa Vattenfalls ansökan, alltså inte ens ta upp den. Om domstolen ändå väljer att ta upp ärendet yrkar samtliga att ansökan ska avslås.