Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gustav Ericsson: Kramfors kommunalråd Jan Sahlén (S) måste anpassa kostymen efter storleken

Den 23 oktober 2015 slöt allianspartierna och regeringspartierna migrationsöverenskommelsen. Den innehöll bland annat en utbetalning av statsbidrag till landets kommuner. Statsbidraget beräknades på hur stort åtagande kommunerna tagit på sig i flyktingsituationen.

Syfte med statsbidraget var att kompensera kommuner som fått extra kostnader i och med flyktingmottagandet och att stärka och förbättra integrationen för de asylsökande. Det statsbidrag som utdelades till Kramfors uppgick till 54 miljoner kronor. Åren därpå fick kommun ta del av ytterligare statsbidrag, för att täcka kostnader för ensamkommande flyktingbarn och fortsatta kostnader för flyktingmottagandet.

Utöver att komma både nya och gamla Kramforsbor till del, så bidrog även statsbidraget enligt en glad kommunstyrelseordförande till ett rekordstort ekonomiskt överskott för kommunen.

Nu, två år senare, tvingas kommunalråd Jan Sahlén (S) avisera enorma besparingar. Den här gången kan inte kommunens ekonomi räddas av statliga engångsbidrag för att täcka kostnader som uppkommit i och med flyktingmottagandet. Den här gången är Kramfors kommun skyldiga att åtgärda sina egna problem. Och brist på problem saknas inte hos Kramfors kommun.

Den egna prognosen visar ett minus mot budget 2018 på drygt 52 miljoner kronor.

Ingen munter läsning

Kommunens årsredovisning för 2017 är inte en speciellt munter läsning. Den ekonomiska situationen är ansträngd. Med en stor skuldsättning, låg soliditet, hög skattesats och minskad befolkning ser det mörkare ut än tidigare år. Att inse sina brister och problem är ett första steg mot att minska dem, och kommunens politiker fattade vid det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen ett kraftigt besparingspaket som slår direkt mot välfärdens kärna.

Sveriges högsta och ökande (!) procentuella bidragsberoende (20,2 %, SCB) ger Kramfors kommunpolitiker ännu fler problem, som på sikt kan bli riktigt allvarliga för kommunen.

Kommunen är till för invånarna, inte tvärtom

Att ha bland Sveriges högsta kommunalskatter tycks inte vara synonymt med att erbjuda kommuninvånarna landets bästa kommunala service. Vad som nu är viktigt för beslutsfattarna i Kramfors att förstå är att kommunen är till för invånarna, inte tvärtom. Kramfors kostym måste helt enkelt anpassas efter kommunens storlek, allt annat är långsiktigt ohållbart.

Beklämmande att kommunstyrelsen saknar förmåga att hantera ekonomin

Kommunens tre huvudåtgärder för att förbättra ekonomi är att hålla igen, komma ner på ram och se över det kommunala utbudet. Kommunchefen har även fått i uppdrag att tillsätta en analys- och omställningsgrupp som ska förstärka kommunstyrelsens roll att leda och utöva uppsikt. Det är ett uppdrag som borde ha utdelats för länge sedan och det är beklämmande att kommunstyrelsen själva inte tycks ha förmågan att hantera organisationens viktigaste och tydligaste uppdrag.

Kramfors kan vara tacksamma över de flyktingar kommunen tog emot och de ekonomiska statsbidrag som följde med dem. Men underbart är kort och nu måste kommunen inse att statliga engångsbidrag inte kan rädda en haltande kommun.

Gustav Ericsson