Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gifter hotar hotellplaner

Marken kring det planerade hotellet i Härnösand är förorenad.
Det framgår av nya undersökningar som har gjorts i det tilltänkta området.
Bland annat handlar det om kvicksilver och cancerframkallande polyaromater (PAH).

För provtagningen har Härnösands kommun använt sig av konsulten Ramböll och de skriver i sin rapport att "utförd undersökning visar att det finns föroreningar över riktvärdet". Det är framför allt i de södra delarna av området, ner mot vattnet som man gjort prover över gränsvärdena.

Nu ska kommunen kommentera rapporten, men bygg- och miljöchef Birgitta Westerlind gör själv bedömningen att detta inte ska påverka ett eventuellt hotellbygge.

– Proven innebär att marken inte är lämplig som odlingsmark. Men det ska ju marken inte användas till och för ett hotell är värdena inte för höga. Konsulten har räknat fram platsspecifika riktvärden för den planerade markanvändningen och i jämförelse med dessa överskrider inga prover riktvärdena, säger Birgitta Westerlind.

Man har också hittat en annan typ av PAH och bly. Ämnen som kan förångas. "När det planeras byggnation av hotell inom området kan halter över riktvärdena medföra risk för ångor inom byggnaden", står det i rapporten.

Dessa ämnen kan också påverka grundvattnet, men enligt konsulterna ska dessa halter vara acceptabla vid en planerad markanvändning. Konsulterna föreslår också att man ska göra en noggrannare undersökning i södra delen av området. Detta för att bättre kunna bedöma riskerna med massahantering vid eventuella schaktarbeten.

– Man kan behöva flytta schaktmassor i samband med ett eventuellt bygge. Det är något som sker vid många byggen i stadsmiljö och är inget problem som kan stoppa ett bygge, säger hon.

Redan 1968, då simhallen byggdes, gjordes geotekniska undersökningar av marken. Ytterligare undersökningar gjordes sommaren 2008. Då upptäckte man att det fanns förorenade områden i de markprover som man har tagit. I nästa skede ska man göra kompletterande undersökningar för att ta reda på hur omfattande och hur utbredda föroreningarna är i området.

Länsstyrelsen har inte identifierat området som potentiellt förorenat och kommunen har inte heller i sina historiska undersökningar funnit uppgifter på att förorenande verksamheter kan ha funnits där. De förorenade massorna är delar av utfyllnadsmassor och det har inte gått att få reda på varifrån dessa kommer.