Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler polisregister kan vara olagliga

Annons

Efter avslöjandet i höstas om hur Skånepolisen fört register över personer med romsk bakgrund har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) gjort en översyn av alla Sveriges 21 regionala polismyndigheter.

Syftet med översynen har varit att se hur de hanterar sina register i underrättelseverksamheten som kan innehålla känsliga personuppgifter.

Det finns ett problem som har stuckit i ögonen och det är att många anger väldigt vitt ändamål för sina underrättelseregister, och det var det var vi väldigt kritiska till vad gäller Kringresande-registret, säger nämndens ordförande Sigurd Heuman.

Polisen får enligt polisdatalagen inte samla uppgifter om en person bara på grundval av känsliga personuppgifter så som exempelvis ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religion eller sexuell läggning. Det måste finnas ett tydligt syfte med uppgiftssamlingen.

Hittills har SIN inte hittat några register som bygger på att de registrerade var romer, enligt Heuman.

Nämnden kommer nu att välja ut tre polismyndigheter som ska granskas på samma sätt som Skånepolisen. Sigurd Heuman framhåller också att SIN inte glömt bort Skånepolisen - granskningen är inte färdig utan nämnden väntar nu på att Skånepolisen ska bli färdig med att föra över uppgifter från det kritiserade registret Kringresande till ett nytt register. Sedan ska SIN gå igenom det nya registret. Då hoppas Heuman och SIN att Kringresanderegistret hos Skånepolisen förstörs.

När man avslutar tillsynen av Kringresanderegistret så känns det naturligt om registret förstörs, säger han.

Möjligen kan det behöva finnas kvar hos Riksarkivet om någon i framtiden vill forska om ämnet, resonerar han. SIN har också registret för att kunna kontrollera vilka som finns med och som därmed kan vara berättigade till skadestånd.

Mer läsning

Annons