Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Ett efterlängtat politiskt beslut"

Bästa Olof Karlsson! Jag kan förstå din frustration och besvikelse. Men beslutet från Örnsköldsviks kommun att överklaga din fiskodling i Nätrafjärden kom väl inte som någon överraskning? I spåren av den föråldrade teknik som du och dina kollegor utnyttjar för vattenbruk i mellersta Norrlands rena vatten har följt ett allt större antal överklaganden och protester.

Det gäller i lika hög grad gentemot dina egna odlingar utanför centrala delen av Höga kusten. I Värmlands län, där du också bedriver vattenbruk i öppna kassar, finns samma starka motstånd.

Faktum är att de kontakter RHK och vårt växande nätverk hitintills har haft med havs- och vattenmyndigheten, har resulterat i att denna organisation har överklagat din ansökan gällande Mjältösundet. Du känner väl till deras sympatiska slogan? Om inte så får du den här: "Myndigheten med ansvar för hav, sjöar och vattendrag till glädje för alla".

Därför är Örnsköldsvik i gott sällskap när de överklagar. Jag har en stark känsla av att kommunens samtliga politiker månar om både sina invånares välbefinnande och sin fantastiska möjlighet att utnyttja en skärgård i världsklass för en växande besöksnäring. Tyvärr har du åsidosatt all ekologisk hänsyn.

För att både du och läsarna ska få något att reflektera över ger jag några fakta. Enligt uppgifter från vår länsstyrelse ger dina odlingar utanför vår kust ett bruttoutsläpp på över 10 ton fosfor. Det kan jämföras med att alla reningsverk i Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik tyvärr avger 4,1 ton fosfor till Bottenhavet.

Enligt den nationella utredningen ska det enligt vattenbruksstrategin produceras 50 000 ton fisk i mellersta Norrland före 2020. Det skulle då innebära att 150 000 ton fiskgödsel varje år dumpas i rena vatten. Av den näringen kommer 170 ton fosfor att med våra stora älvar transporteras till Bottenhavet.

Denna kvantitet kan med fördel jämföras med att de 25 största industrierna i Bottenhavets vattendistrikt tyvärr ökar fosforhalten i Bottenhavet med 120 ton varje år.

Sverige ska förhindra näringsläckage till Östersjön. Målet är bland annat 700 ton fosfor. Total kostnad 20 miljarder under en tioårsperiod. Förslagen från Bottenhavets Vattenmyndighet är avsedda att förhindra att bland annat 44 ton fosfor når Bottenhavet. Men hela den kvantiteten har man ännu inte funnit. Deras kostnadsberäkning ligger ändå i dag på 1,2 miljarder kronor.

Bästa Olof Karlsson! Jämför inbesparingen 44 ton fosfor mot utökningen 170 ton fosfor varje år.

Kan vi med din och dina kollegors föråldrade teknik komma till rätta med övergödningen i Östersjön? Håller du med mig om att den fisk du producerar billigt genom att gödsla rena vatten blir en dyr affär för skattebetalarna?

Med vänlig hälsning.

Nils-Erik Vigren

Rädda Höga Kusten

SVAR DIREKT:

Kommunens politiska beslut att överklaga miljötillståndet är förvånande mot bakgrund av att man bland annat genom fastighetstransaktioner har velat befrämja vår verksamhet långsiktigt. Beträffande föråldrad teknik kan konstateras att nästan all produktion av laxartad matfisk i världen odlas på detta sätt.

Beträffande utsläpp kan man leka med siffror i all oändlighet. Produktiv kommersiell företagsverksamhet är något helt annat än kommunala reningsverk. I Östersjön står fiskodlingen för mindre än en procent av närsaltsbelastningen.

Inkommande vattenströmmar till Skärgårdshavet i Finland tillför på ett dygn mera näring än all fiskodling på ett år.

Enligt Helcom (Helsingforskonventionen, tidigare benämnd Östersjökonventionen, en överenskommelse mellan Östersjöns strandstater om att värna miljön i Östersjön. reds. anm.) finns det inte något reduceringsmål för utsläpp av närsalter till Bottenviken.

Enligt data från SMHI:s vattenwebb uppgår den totala belastningen på Nätrafjärden till 688 ton fosfor och 18 064 ton kväve.

Fiskodlingens andel är därmed minimal. Sunt bondförnuft säger att en fiskproduktion på 50 000 ton omöjligt kan ge upphov till 150 000 ton fiskgödsel! Av denna siffra är det mesta vatten. Avgörande för eventuell miljöpåverkan är mängden näringsämnen, inte någon absurd fantasisiffra över fiskgödsel. Fisk är bevisligen det överlägset effektivaste sättet att producera animaliskt protein som livsmedel.

Vår verksamhet ger varje år hälsosamt baslivsmedel åt hundratusentals människor. Alternativet är att vi importerar tiotusentals ton norsk lax och olika exotiska arter per år, som kan ha fraktats halvvägs runt jorden före den når konsumenten – och där vi inte vet vad den innehåller eller hur den producerats (miljömässigt, socialt). Samtidigt pumpar vi ut miljarder kronor ur landet och ger upp livsviktiga arbetsplatser och intäkter i glesbygden.

Olof Karlsson

Vd Ålands fiskförädling

För fler insändare, klicka här.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel