Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett distanserat och mållöst ledarskap

Jacomina Beertema, att ta diverse detaljbeslut utan att relatera till något övergripande mål, skapar förvirring hos medarbetare och befolkning.

Annons

Bästa Jacomina Beertema. Jag har följt dig i media och i öppna möten. Jag imponeras av din retoriska skicklighet, din strategiska förmåga och din enorma vilja att vinna. Den är fantastisk. Din starka auktoritet personifierar också ledarskapet i Landstinget Västernorrland. Du är verkligen en person man vill ha med i sitt lag!

Ledarskapet innehåller dock en komponent till som är avgörande för att nå framgång. Det är att känna samma kärlek till sin personal och sina kunder som till sina mål. Att de blir lika sedda och hyllade som de mål du har satt upp i din verksamhet. Att vinsten är så omfattande att samtliga också på lång sikt kommer att gynnas av detta mål, inklusive du själv.

Ledarens viktigaste roll är inte att veta bäst i alla frågor, utan att visa riktningen, i detta sammanhang hela Västernorrlands framtid. För att sedan kunna förankra målet, krävs närhet som utgår från en kärleksfull respekt inte minst inför medarbetarna, för deras kunskap, erfarenhet och de resultat de dagligen skapar.

Att ta diverse detaljbeslut utan att relatera till något övergripande mål, skapar förvirring hos medarbetare och befolkning. Att dessutom använda sin skickliga retorik för att vinna över sina egna, gör ledaren ensam. Detta leder inte bara till förlust för ledaren själv, utan också för hela verksamheten och dess befolkning. För att då i den situationen få igenom sina beslut, behöver man hota och sätta verksamheter emot varandra.

Förvirring tillsammans med en distans mellan ledning och medarbetare, skapar rädsla. Rädsla att uttala sig. Rädsla att bli anmäld. Undvikande av obehag blir en större drivkraft än lusten att skapa något bättre än det vi redan har.

Att fler blir stafettläkare/sköterskor är bara en naturlig följd av ett sådant ledarskap. Vi människor har ett enkelt behov. Vi vill vara där vi känner oss värdefulla och omtyckta.

Ledaren visar alltid vägen för sina medarbetare genom sitt eget förhållningssätt. Att försöka vinna över sina egna, att få igenom sina detaljbeslut utan att kunna relatera till något gemsamt övergripande mål blir lätt en röd tråd genom hela organisationen. Detta underminerar generositeten och samarbetet i en organisation.

I en målotydlig verksamhet, skapar ofta varje enhet sina egna mål. Att exempelvis cancerpatienter får vänta mer än sju veckor på ett PAD-svar utan att alla cancerkirurger vrålar eller ledningen löst problemet, är ett typiskt exempel på effekten av ett distanserat och mållöst ledarskap. Ett skepp, som ena timmen styr mot England och nästa mot Frankrike och ingen vet var slutmålet är eller vilka som i nästa stund skall kastas av båten.

Att ledarskapet är sådant betyder inte att man som ledare är illvillig. Alla har en god intention i botten, men rädslan för att inte vinna är kanske starkare, än lusten till att skapa ett bättre samhälle för oss alla. Jag är övertygad att vi alla gör vårt bästa utifrån de förutsättningar vi har i dag. Det är dock viktigt att förstå att vi alla är ansvariga för det resultat vi skapar. Som ledare har vi ett ännu större ansvar, då vi är vägledande i vårt sätt agera. Vi kan skapa ett fantastiskt samhälle eller dess motsats.

Jag hoppas att du och er ledningsgrupp söker finna övergripande mål, inte minst med hjälp av de redan framtagna, som samtliga ledare i länet arbetat fram. Framtid Västernorrland 2011-2020, återfinns på länsstyrelsens hemsida. Där finns ord som expansion, inflyttning, samarbete, stolthet och samma service åt alla i hela länet med mera. Jag ber er alla. Läs detta!

Annika Sundbom Åström

Ledarutvecklare, Human Dignity

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons