Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vegonorm ett kraftigt verktyg – mjölksubventioner hjälper inte världshaven

/

Annons

Världshavsdagen firas 8 juni. Sedan 1970-talet har populationerna av marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk i snitt halverats enligt Världsnaturfonden. Havsmiljöinstitutets nya rapport ”Changes in four societal drivers…” visar att minskad produktion av proteinrika livsmedel kraftigt kan reducera övergödningen. Vegonorm i kommunal måltidsverksamhet är ett mycket kraftfullt verktyg för att uppnå detta.

Haven upptar över 70 procent av jordens yta och är oerhört viktiga för oss. Om havens ekosystem kollapsar får det allvarliga konsekvenser för vår globala livsmedelsförsörjning.

För några veckor sedan meddelade Annie Lööf, i K-G Bergströms partiledarutfrågning, att Centerpartiet förespråkar ökade subventioner i form av skatterabatter till bönderna för att stimulera mjölkproduktionen i Sverige. Det vore fatalt för Östersjön eftersom korna är mycket foderintensiva. Jakten på mark för foderodling har redan lett till att nästan alla öppna diken har täckts över och i princip alla strandnära våtmarker har odlats upp. Det finns inte längre några barriärer mot Östersjön, som tar upp överskottsnäringen från jordbruket.

Djurhållningen är den i särklass största orsaken till övergödningen och bottendöden i Östersjön. Mellan 70-80 procent av Sveriges jordbruksmark används till att odla foder till boskap och då våtmarker dikats ut för denna odling, rinner fosfor och kväve direkt ut i havet vilket gör att syret förbrukas och botten dör. Aktuella beräkningar från Havsmiljöinstitutet visar att runt 16 procent av bottnarna i Egentliga Östersjön inklusive Finska viken och Rigabukten helt saknar syre.

■■ För fler insändare, klicka här.

Havsmiljöinstitutets nya rapport visar att en minskad konsumtion från totalt 80 till 60 gram högvärdigt protein per person och dag, skulle reducera belastningen av fosfor på havet med 40 procent (196 ton) per år, och av kväve med 50 procent (8 882 ton) per år. Detta är under förutsättning att jordbruksmarken som blir över i stället används till att odla perenna fodergrödor som kräver mindre gödsling och plöjning.

I dag äter vi svenskar 55 procent mer animaliskt protein än 1970. Det är betydligt mer protein än vi behöver ur näringssynpunkt.

Annie Lööfs förslag om nya subventioner till mjölkindustrin hotar allvarligt att förvärra övergödningsproblematiken. Mjölkbönderna behöver tvärtom stöd för omställning till produktion av vegetabilisk mat och biobränslen.

Det enda sättet att på allvar minska övergödningen av haven från svensk livsmedelskonsumtion är att kraftigt minska den proteinrika animaliekonsumtionen. Vegonorm i offentlig måltidsverksamhet och miljöskatter på animaliska livsmedel är styrmedel som ger stor positiv effekt.

Per-Anders Jande

Jonas Norberg

Svensk mat- och miljöinformation

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons