Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Extremvädret kommer att fortsätta – Härnösand behöver ett starkt miljöparti

Artikel 20 av 67
Valet i Härnösand 2018
Visa alla artiklar

Annons

I år har vi sett hur klimatförändringar kan påverka vädret även i Sverige och Härnösand. Torka, kraftiga regn, stora snömängder och andra extremväder kommer att bli allt vanligare i takt med att jordens medeltemperatur stiger. Klimatkrisen pågår nu och är en ödesfråga för mänskligheten. Om vi agerar nu kan klimatförändringarna fortfarande begränsas till nivåer som vi och våra barn kan hantera och anpassa oss till.

I Härnösand har vi redan tagit en rad viktiga steg i omställningen till ett hållbart samhälle. Med en fossilfri kollektivtrafik, lokal biogasanläggning, 100 procent förnybar el, prisbelönt kretsloppspark, kraftigt ökad andel ekologiskt och närproducerad mat och aktivt arbete för en giftfri miljö gör vi redan stor skillnad. Låt oss nu fortsätta det aktiva arbetet för en hållbar kommun för människor och miljö.

Aktiv miljökommun:

Det har stor betydelse vad vi lägger på tallriken. Därför vill miljöpartiet verka för lokal produktion av mat och införa klimatsmart norm för måltider, vi vill börja med skolmaten. När lokala bönder är med i kommunens upphandling av livsmedel kan lokal produktion tryggas och kommunen bidrar samtidigt till levande landsbygd, öppna landskap och biologisk mångfald.

Våra transporter och resor kan göras annorlunda och bättre – med ökad trafiksäkerhet, bättre hälsa och minskad klimatpåverkan. Dock, för att vi ska ändra våra vanor och välja bussen, cykeln eller byta bränsle krävs en bättre infrastruktur. Därför vill miljöpartiet bland annat se fler sammanhängande cykelbanor och utbyggd fossilfri kollektivtrafik.

Trygghet och psykisk hälsa:

Jämlika samhällen där människor mår bra fungerar och utvecklas bättre. Därför vill  miljöpartiet se ett aktivt och mer förebyggande arbete för psykisk hälsa, särskilt bland unga och utsatta grupper. Genom fortsatt nära samarbete med arbetsförmedlingen och lokala företag vill vi halvera ungdomsarbetslösheten med särskilt fokus på kvinnors möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Kommunen ska ha ett aktivt jämlikhetsarbete, normkritik i skolan och stärkt samverkan under #WeDo.

Delaktighet och framtidstro för alla:

Invånarnas engagemang och medskapande är grundläggande för en hållbar samhällsutveckling. I vår kommun har vi sett exempel på hur eldsjälar och frivilliga är med vid brandbekämpning, i integrationsarbete, skapar bastuupplevelser i simhallen och utvecklar kommunen. Engagerade invånare har en viktig roll och därför vill Miljöpartiet öka stödet till föreningslivet. Vi vill även göra satsningar på elevdemokrati och utökat invånarinflytande för att ta tillvara alla goda idéer. Det är tillsammans vi bygger ett hållbart samhälle.

Vi har bara en planet. Ett starkt miljöparti i Härnösand innebär långsiktighet och satsningar på klimat, skola, gröna jobb, social hållbarhet och livskvalitet. Nu. Klimatet kan inte vänta.

Knapp Britta Thyr och Göran Hådén,

toppkandidater till kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna i Härnösand

 

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Läs också:

Det faller på sin orimlighet att vi ägnar oss åt symbolpolitik – Miljöpartiet gör skillnad

Vi behöver en nationell beredskap – skaffa ordentliga brandbekämpningsflygplan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons