Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarförbundet Örnsköldsvik: Kommunen måste agera kraftfullt – satsning på lärarlöner ett måste

Annons

Kommunfullmäktige har som mål att vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige år 2020. Politiker och tjänstemän kraftsamlar med en utbildningspolicy, en utbildningspolitisk strategi och ett utvecklingsarbete benämnt Attraktiv skola.

I Lärarförbundet imponeras vi av ambitionerna men undrar allt mer när resurser till dessa satsningar kommer? Som exempel kan nämnas att Örnsköldsviks kommun satsar 50 miljoner kronor mindre på förskolan per år jämfört med genomsnittet av jämförbara kommuner. I Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” ligger vi på 278:e plats av 290 kommuner vad gäller resurser till förskola/grundskola, och då är kostnaden för lokaler inte medräknad.

Läromedelsresursen ligger en bra bit under genomsnittet. Underhållet på skolorna är kraftigt eftersatt, trångboddheten är enorm på sina håll och utemiljön är på många skolor torftig.

Påpekanden från Arbetsmiljöverket har påvisat bristande arbetsmiljö för både elever och lärare. Situationen har under detta läsår dessutom avsevärt förvärrats på grund av vikariebristen. Många lärare känner sig på gränsen till vad de orkar med utifrån den höga arbetsbelastningen vilket tydligt framkom i den enkät vi genomförde i slutet av 2015. Sjukskrivningstalen är ökande. Prognosen framåt ser inte ljus ut om inget aktivt med kraft görs nu.

■■ För fler insändare, klicka här.

Vi har i dag en mycket kompetent lärarkår i kommunen med hög andel utbildade lärare, från förskolan till vuxenutbildningen, som trots brister i arbetsmiljön och bristande resurser åstadkommer nära nog underverk. Det visar sig i jämförelser att eleverna i Örnsköldsvik har goda kunskaper i förhållande till andra kommuner i landet. Men… i dagsläget fattas det cirka 70 legitimerade lärare inför höstterminsstarten och prognosen visar en brist på cirka 100 lärare i oktober-november och sedan ökande ända fram till sommaren 2017. Det är klart att det kommer att påverka undervisningens kvalité, elevernas måluppfyllelse och lärarnas arbetsmiljö!

Vår bedömning att det behövs en kraftig budgetförstärkning i 2017 års budget så att bildningsförvaltningen kan agera proaktivt innan nästa, ännu större, våg av lärarbrist rullar in. Kommunen har äntligen, 5 över 12, insett att man bland annat måste satsa på lärarlönerna. De senaste två åren har det gjorts extra satsningar och det måste fortsätta, både för att behålla och rekrytera. Ett strategiskt långsiktigt arbete måste finnas både vad det gäller organisation, utveckling och resurser. Om Örnsköldsviks kommun höjer sin ambitionsnivå till att vara en genomsnittskommun, i resurser räknat, har man tagit ett tydligt steg mot att kunna förverkliga målsättningen om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Att sätta ribban högt är bra om det finns en realism i att kunna nå målet. Vackra fraser och fina formuleringar är bra om det finns tillräckliga förutsättningar att infria dem. Men alltför många tomma ord skapar misstro, bristande tillit och besvikelser vilket sänker både motivation och arbetsglädje. I budgeten för 2017 räknar vi med att se att Örnsköldsviks politiker förstått detta.

Styrelsen för Lärarförbundet Örnsköldsvik

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons