Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Integrationspedagoger Sollefteå: Förståelse viktigt i integrationsarbetet

/
  • Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Annons

I en debattartikel i DI, 13 april, slår gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic fast att den nuvarande regeringen satsar stort på yrkesutbildningar som ett sätt att få bukt med matchningsproblematiken och ungdomsarbetslösheten men också som en viktig del av en väl fungerande etablering av nyanlända.

Vi som studerar till integrationspedagoger med inriktning att arbeta med nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar, vid Reveljen, Sollefteå kommun, vill slå ett slag för vår YH-utbildning som både uppfyller den nuvarande regeringens önskan om en attraktiv utbildning men också bidrar med kunskap in i det framtida integrationsarbetet.

Vi i Sverige ställs i dag inför många utmaningar, bland annat om hur vi ska bemöta och integrera våra nyanlända in i det svenska samhället. Människor som kommer till vårt land möts av nya kulturer, nytt språk och ett samhälle som är uppbyggt av traditioner, normer och seder olikt ens egen. Många bär på traumatiska upplevelser till följd av konflikter och hot. Hur individen mår, vad hen har upplevt och vad hens bakgrund ser ut avgör hur hens anpassning i Sverige kommer att bli. Det är så viktigt hur vi bemöter och tar emot dessa människor med en bra attityd, en förståelse och ett intresse av att vilja lära oss mer om de vi möter.

■■ För fler insändare, klicka här.

I dag talas det mycket om mångfald, kulturella skillnader och sociala problem till följd av ökad invandring och en svårfångad rädsla sprider sig i Sverige. I debatten kring integration talas det mycket om de resursbrister det svenska systemet utsatts/utsätts rörande sjukvård, tandvård, validering men också om hur själva integrationen ska ske.

Självklart är det är en stor uppgift att klara de utmaningar som ökat mångfald för med sig. Och det kräver kompetens. Inte minst inom HVB-boendena finns det ett stort behov av kompetent personal, som är utbildad i att möta dessa ungdomar och har både förståelse och verktyg att aktivt arbeta med integration och för att lotsa dessa unga människor in i det svenska samhället.

Att kunna se de ungdomarna som individer och ha kännedom om deras kultur och bakgrund är en förutsättning för att kunna leda dem. Det handlar inte bara om språkliga hinder eller olika religioner. Det handlar minst lika mycket om sättet vi kommunicerar på och hur vi tolkar signaler och hur våra signaler tolkas, och att därigenom hitta vägar förbi alla dessa hinder som kan uppstå i kommunikationen mellan olika kulturer.

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Vi som studerar till integrationspedagoger har genom vår utbildning fått en större förståelse om hur vi ska integrera barnen utifrån deras förmågor och förutsättningar. Närmare 100 integrationspedagoger har utexaminerats till dags dato och ett lika stort antal kommer ta examen för att fylla på leden inom HVB för ensamkommande barn och andra verksamheter med behov av kompetens inom interkulturell kommunikation, migrationsprocesser, kulturell förståelse såsom HVB-hem, skola, etableringslotsar, med mera.

Så nu uppmanar vi, integrationspedagoger, Sveriges kommuner och Landsting att ta del av och se den kunskap vår utbildning bidrar med och inte tveka att anställa oss i de positioner där kunskap kring integration är i fokus!

A-K Byström

DC Consulting AB, lärare och kursansvarig YH-utbildningen Integrationspedagog, Reveljen Sollefteå

Elever vid Integrationspedagogutbildningen, YHIP2015 och YHIP2016

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons