Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns ingen omvänd sexism

/

Annons

På Allehanda.se den 18/3 kunde vi läsa debattartikeln “Ny feministisk grupp diskriminerar män” signerad Joanna Kristofferson, ordförande i MUF Örnsköldsvik.

På flera punkter håller jag inte med Joanna Kristoffersson i det hon säger i sin debattartikel och jag vill här ge min syn på varför feministiska forum för endast icke-män behövs. Direkt bör dock poängteras att jag inte här tar ställning för eller emot enskilda föreningar.

Att icke-män får ett eget forum för feministiska diskussioner innebär att en grupp människor som historiskt sett varit utestängda från de politiska diskussionerna, nu får ett viktigt sammanhang att mötas i. Det är detta som bör vara i fokus här, inte att män utestängs. Vi kan jämföra resonemanget med den nya tidningen Historiskan, som snart kommer ut med sitt första nummer; en tidning som berättar vår historia ur ett kvinnligt perspektiv och lyfter fram viktiga personer som exkluderats ur historie- och läroböckerna. Här är det inte en fråga om att män ska utestängas, utan om att de (icke-män) som inte tidigare fått synas ska få uppmärksamhet och plats.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg varifrån behovet av ett separatistiskt rum kommer. Jo, ur ett förtryck. I det patriarkala samhälle vi lever i, är män överordnade icke-män och därför ändras dynamiken när en man äntrar ett sammanhang. Mannen får tolkningsföreträde, samtalet blir mindre fritt.

Jag förstår inte heller hur det kan vara en fråga om “diskriminering” när män inte erbjuds att vara med i en feministisk förening. Joanna Kristofferson hävdar att det är en diskriminering att män inte bjuds in: ”Byter vi ut Systerskapets ’Vi riktar oss först och främst till kvinnor’ mot ’Vi riktar oss först och främst till vita’ står det klart att vad vi står inför är diskriminering.” Här anser jag att det, på samma sätt som det inte finns någon omvänd rasism, inte finns någon omvänd sexism. Det finns flera områden där män lever i utsatta situationer, men sexism är inte en av orsakerna. Kristoffersons jämförelse med ”vita” är dessutom dåligt vald, då vita som grupp generellt sett aldrig varit förtryckta. Om vi byter ut ”vita” mot ”rasifierade” får det en helt annan innebörd. Rasifierade har all anledning att skapa forum där icke-rasifierade inte kan ta över ordet och på samma sätt är det med föreningar där endast icke-män kan delta.

Vårt samhälle behöver många forum, där vi kan diskutera och kämpa för ett samhälle fritt från alla former av förtryck, diskriminering och sexism. Feministiska grupper för enbart icke-män är ett av alla dessa forum, MUF ett annat, liksom SSU. Fokus ska inte ligga på att kritisera andras sätt att arbeta. Jag tror inte att någon skulle ha svårt att hitta sammanhang där män också får möjlighet att delta i politiska diskussioner. Och jag tror att få skulle säga att frågan om hur vi ska inkludera männen är den viktigaste frågan i jämställdhetsdebatten.

Och om jag skulle få frågan om jag är feminist, då är svaret ett självklart ja.

Klara Umegård

Ordf. SSU Örnsköldsvik

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons