Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bil Sweden: Höghastighetstågen ett dråpslag mot norra Sverige

/
  • Bertil Moldén, vd för Bil Sweden, ser – bland annat – ett hot mot Norrbotniabanan och dubbelspår Sundsvall-Gävle. Stora bilden: Höghastighetståget Shinkansen.

Annons

De enorma och skenande kostnaderna för höghastighetstågen visar sig nu få stora negativa regionalpolitiska konsekvenser, inte minst i norra Sverige. Kostnaden torde landa på över 300 miljarder bara för själva banan. Lägg därtill kostnader för stationer och anslutningsbanor. Enorma kostnader som kan jämföras med de cirka 20 miljarder som investeras i infrastruktur ett normalt år.

Den föreslagna finansieringslösningen kräver att nära hälften av Trafikverkets investeringsbudget används för att täcka räntor och amorteringar ända fram till år 2065. Det innebär att stora delar av de väg- och järnvägsinvesteringar som skulle göras i övriga Sverige måste stoppas. I norra Sverige hotas bland annat:

>>> Norrbottniabanan. Cirka 60 procent av godstransportarbetet på järnväg sker i norra Sverige. Banan bedöms ge ökad konkurrenskraft för näringslivet och positiv regional utveckling som gagnar hela landet.

>>> Dubbelspår Sundsvall-Gävle. Sträckan är en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor och fyller en mycket viktig funktion då den förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i södra delarna av landet. I och med Botniabanan och Ådalsbanan kommer denna sträcka bli ännu viktigare och tyngre belastad.

>>> E4 Förbi Örnsköldsvik. Troligen tunnel genom Åsberget. I dag går E4 rakt genom centrala Örnsköldsvik och uppemot 22 000 fordon passerar varje dag. Trafiken delar staden i två delar.

>>> Förbifart Härnösand. Dagens situation präglas av många problem där E4 går genom centrala staden.

>>> Förbifart Skellefteå. E4:ans nuvarande läge genom Skellefteå centrum skapar problem med luften, tung trafik och trafiksäkerhet.

>>> Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älandsbro, för både fordon och oskyddade trafikanter

>>> Trafiksituationen utanför Härnösand (mellan Kittjärn och Överdal) ska förbättras.

>>> Rastplats vid Skuleberget.

>>> Mötesfri väg mellan Ullånger och Docksta.

>>> Mötesfri väg mellan Salmis och Haparanda.

>>> Mötesfri väg vid Börjeslandet (Nära Boden).

>>> Mötesfri väg och flera andra förbättringar mellan Djäkneboda och Bygdeå (norr om Umeå).

>>> Mötesfri väg och delvis ny sträckning mellan Kongberget och Gnarp (byggstart snart).

>>> Ny trafikplats i Hjortlax (Piteå).

>>> Mötesfri väg mellan Sikeå och Yttervik (2+1 väg).

>>> 2+1 väg och mitträcke mellan Djäkneboda och Bygdeå (norr om Umeå).

>>> Mötesfri väg mellan Kongberg och Gnarp. Även 13 kilometer ny väg planeras.

>>> Miljö- och trafiksäkerhetsupprustning i Töre, Pajala och Övertorneå.

>>> Trafikplats Ersnäs (utanför Luleå) ska förbättras för att bland annat minska barriäreffekterna mellan byarna, öka säkerheten och öka framkomligheten.

>>> Göra beläggningsunderhåll mellan Tåme och Länsgränsen mot Norrbotten (norr om Skellefteå).

>>> Bullerskydd mellan Skellefteå och Kåge.

>>> Säkra sidoområdena mellan trafikplats Gävle västra och Älvkarlen.

Dessa projekt är tillsammans viktiga för möjligheterna att bo och driva företag i norra Sverige. Det är inte rimligt att stoppa en stor del av dessa projekt för att en liten grupp höginkomsttagare ska kunna åka tåg i högre hastighet i södra Sverige.

Bertil Moldén

VD BIL Sweden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons