Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Betalning helt i onödan?

Kommer Örnsköldsviks kommun att betala 15 miljoner kronor per år till staten för driften av Örnsköldsviks flygplats helt i onödan?

Frågan är mycket berättigad sedan jag i arbetet med boken

Grundsunda Skattkammare, som kommer ut den här veckan, hittat ett mycket intressant avtal tecknat den 5 januari 1960 som klart reglerar att staten förbundit sig att svara för driften. Så här står det ordagrant i paragraf 5 i detta avtal mellan drätselkammaren i Örnsköldsvik och kommunalnämnderna i Arnäs, Grundsunda och Själevad:

"Kronan förbinder sig att så länge flygplatsen erfordras för den yrkesmässiga luftfartens behov ansvara för underhållet och driften av flygplatsen. Dock skola kommunerna bidraga dels med huvudsakliga underhållet av elektriska anläggningar, dels ock under en tid av fem år till kostnaderna för driften i övrigt med ett belopp av sjuttiotusen (70 000 kronor per år".

Vad har då kommunerna förbundit sig i sammanhanget? Svaret är att ställa erforderlig mark till förfogande. Men eftersom MoDo upplät marken var det ett billigt åtagande. Kommunerna förband sig också att röja undan all skog och andra hinder med undantag av en 40 kW-ledning som staten åtog sig flyttningen av. Kommunerna förband sig också att upplåta mark för fyra radioanläggningar utanför flygplatsen. Kommunerna förband sig också att bidra med 65 procent av kostnaderna för att bygga flygplatsen. Totalkostnaden beräknas till 4 950 000 kronor och kommunernas andel till högst 3 217 500 kronor.

I paragraf 4 förband sig kommunerna vidare att betala 50 000 kronor som engångsumma för administration av flygplatsens utbyggnad.

Den viktigaste paragrafen i avtalet reglerar emellertid att staten förbundit sig att svara för drift och underhåll av flygplatsen så länge yrkesmässig flygtrafik bedrivs. Det står ingenting om uppsägning av avtalet eller om hur eventuella tvister ska lösas. Det enda som står där är att framställningar från staten till kommunerna med anledning av avtalet ska ske till Örnsköldsviks stad. Har detta skett? Jag tvivlar. Om så skett är det knappast troligt att kommunen åtagit sig den framtida driften som beräknas kosta skattebetalarna i Örnsköldsvik cirka 15-20 miljoner kronor per år. Det troliga är att avtalet från den 5 januari 1960 fallit i djupaste glömska.

Avtalet upprättades i fem exemplar och undertecknades av Henrik Winberg och Erik Nylund för Luftfartsstyrelsen. Kommunernas avtal undertecknades av Bertil Skoglund och Gösta Liljeqvist för Örnsköldsviks stad. För kommunerna tecknades avtalet av kommunalnämndsordförandena Henrik Norman, Grundsunda, Anund Hedberg, Själevad, och Enock Lundberg, Arnäs.

Sven Lindblom

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel