Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Begåvning påverkas av undervisning

Annons

Medfödd begåvning är inte lika viktigt för att nå bra skolresultat som motivation och ansträngning. Högpresterande elever är i högre utsträckning motiverade, uthålliga och har en positiv syn på studierna och relationen till sina lärare, visar en studie från Skolverket.

Betydelsen av medfödd begåvning behöver enligt Skolverket tonas ner och ersättas av synen att begåvning till stor del är inlärda, utvecklingsbara förmågor som påverkas av undervisning.

Skolverket konstaterar att den huvudsakliga slutsatsen i rapporten är att synen på vad som avgör om elever når höga resultat behöver omvärderas.

Vi ser att elever som är högpresterande har ett annat förhållningssätt än elever som presterar på medel. Vår slutsats är att förhållningssättet har stor betydelse, säger Karolina Fredriksson, undervisningsråd vid Skolverket, till TT. Högpresterande elever är mer motiverade och har en mer positiv syn på sin förmåga att klara av studierna. Ofta har man pratat om att elever som når höga resultat gör det på grund av sin begåvning. Men vi vill ifrågasätta det synsättet. Vi vill sätta fingret på att undervisningen kan ha stor betydelse, säger Fredriksson.

Skolverket vill lyfta fram skolans betydelse.

Det handlar ju också att kompensera också för elever som inte har lika gynnsamma hemförhållanden. Skolan ska stimulera elevers motivation och vilja att lära och uppmuntra dem att få tillit till sin egen förmåga.

Fakta: Några av Skolverkets slutsatser

Skolan behöver uppmuntra och främja elevens motivation.

Det är viktigt att skolan väger upp med stöd och uppmuntran för de elever som saknar ett sådant stöd hemifrån.

Undervisningen behöver vara flexibel för att kunna anpassas till den enskilda elevens behov.

Källa: Skolverket (TT)

Mer läsning

Annons