Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bättre mobiltelefoni för trygghet och tillväxt i hela länet

Mobiltäckningen är bristfällig på många håll inom Västernorrlands län, och mobiloperatörernas täckningskartor stämmer inte alltid med verkligheten. Det är slutsatsen av en färsk mätning som Länsstyrelsen beställt i samverkan med länets kommuner.

Detta innebär hinder för länets utveckling eftersom fungerande mobiltelefoni är av största vikt i dagens samhälle. Vi kommer nu att presentera resultaten för operatörerna och för Post- och Telestyrelsen, och hoppas på dialog om konkreta åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Många personer, företag och organisationer hör av sig till Länsstyrelsen och länets kommuner och berättar om växande problem på landsbygden och längs vägarna. Mobiltelefontäckning saknas ofta helt eller är av dålig kvalitet. Pågående samtal bryts och samtalskvaliteten är dålig. Länsstyrelsen Västernorrland har därför, i samarbete med länets kommuner, genomfört en mätning av hur mobiltelefonnäten fungerar i praktiken.

Mobiloperatörernas egna täckningskartor visar att det finns relativt stora, glesbebodda områden i länet som saknar mobiltäckning. Som väntat bekräftar vår mätning detta, men den visar också på större brister i den faktiska täckningen än vad som framgår av täckningskartorna på mobiloperatörernas hemsidor. Resultatet kan sammanfattas i tre punkter:

·Delar av länet är helt utan täckning. Det bekräftar att kritiken mot bristfällig mobiltäckning från boende och företagare är välgrundad. Bristerna är tydligast på landsbygden och i länets kustnära områden

·Längs många av de vägsträckor som har mobiltäckning är samtalskvaliteten dålig och på vissa sträckor får man räkna med att samtalen bryts. GSM-nätet (2G) har relativt god täckning i länet, medan UMTS-nätet (3G) har sämre täckning.

·Bristerna är större än vad operatörernas egna täckningskartor visar.

Mobiltelefoni och mobil data är numera grundläggande kommunikationsmedel för privatpersoner, företag och servicegivare. Möjligheten att använda mobiltelefonen är nödvändig för att vardagslivet ska fungera i de flesta familjer och den är nödvändig i företagens kontakter med sina kunder. Den växande besöksnäringen lockar besökande som förutsätter att mobiltelefon och internet går att använda överallt. Åkeribranschen och hemtjänsten är exempel på yrkeskategorier som i sitt dagliga arbete är beroende av att kunna nå arbetsledning och kunder/klienter. Vid sjukdomsfall, olyckor och andra krissituationer kan fungerande mobilkommunikation vara livsavgörande.

Fungerande telefonförbindelser är en viktig trygghetsfaktor för alla, inte minst på landsbygden, där avstånden är långa och befolkningen består av många äldre. Mätresultatet bekräftar den bild av instabila och ibland obefintliga telefonförbindelser som lämnats av många av dem som fått sin gamla fasta förbindelse ersatt med mobilbaserade lösningar. Detta reser frågetecken inför det fortsatta nedmonterandet av fasttelefonin innan mobilnätens tillförlitlighet blivit högre.

Med ambitionen att hela Sverige ska kunna utvecklas har Regeringen bland annat beslutat om en bredbandsstrategi med innebörden att minst 90 procent av landets befolkning ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet senast år 2020. Något liknande mål finns inte för mobiltelefoni. Enligt vårt förmenande är det ett rimligt mål att mobilnätet ska täcka åtminstone länets allmänna vägar samt de orter där det finns en miniminivå av bostäder eller företag. För att ge landsbygdsområden i hela länet fullgod service i form av fungerande mobiltelefoni behövs en fördjupad samverkan mellan operatörerna och samhället.

Resultatet av mobiltäckningsmätningen ger oss anledning att inbjuda mobiloperatörerna och berörda myndigheter till en dialog om hur de konstaterade bristerna skall kunna avhjälpas. Det är en viktig fråga för hela Västernorrland och därmed också för stora delar av landet.

Bo Källstrand, Landshövding

Sten-Ove Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande Ånge kommun

Elisabet Lassen, Kommunstyrelsens ordförande Sollefteå kommun

Ewa Lindstrand, Kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun

Micael Melander, Kommunstyrelsens ordförande Kramfors kommun

Fred Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande Härnösands kommun

Elvy Söderström, Kommunstyrelsens ordförande Örnsköldsviks kommun

Magnus Sjödin, Kommunstyrelsens ordförande Sundsvalls kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel