Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Åttavåningshus på Kattastrand – ett dråpslag som saboterar boendemiljön

Två åttavånings höghus, en ny väg och en rad småhus bara ett tiotal meter från Södra Sundets vatten. Det är en sammanfattning av de långtgående förslagen i en detaljplan för ett område vid Kattastrand i Härnösand som samhällsförvaltningen skickat ut för samråd.

Enligt förslaget ska Dahlmans marina rivas för att ge en del av det utrymme som behövs för exploateringen.

Det finns en trend i Härnösand att stränder offras för att möjliggöra kommersiella intressen. En parallell är det planerade hotellbygget vid simhallen. Här vill kommunen offra Kanaludden som älskas av många Härnösandsbor.

Att tillåta åttavåningshus framför befintliga villor ovanför planområdet har orsakat skarpa protester bland annat beroende på att utsikten mot Södra Sundet begränsas och att boendemiljön saboteras om förslaget genomförs.

Läs också: Vi kan inte stå och stampa – Härnösand behöver ett hotell på Kanaludden

En annan faktor är hur samrådet gått till. Man måste misstänka att samhällsnämnden inte vill ha några besvärande synpunkter på det utsända planförslaget.

Brevet ankom nämligen till de berörda fastighetsägarna endast några få dagar före julhelgen. Synpunkter ville man ha senast den 8 januari. För att få del av förslaget till den svårsmälta detaljplanen hänvisas i brevet till kommunens hemsida, alternativt utställningar på sambiblioteket eller samhällsförvaltningen. I utskicket finns ingen information om de kontroversiella åttavåningshusen.

Är det verkligen rimligt att begära att berörda skulle ägna helgfirandet åt att studera en detaljplan som, om förslagen genomförs, innebär stora och omskakande förändringar av både utsikter och boendemiljö för många boende inom Stenhammarsområdet?

Läs också: Ny gångväg till Kattastrand: "Bron klarar en stridsvagn"

Är det verkligen rimligt att begära att berörda skulle ägna helgfirandet åt att studera en detaljplan som, om förslagen genomförs, innebär stora och omskakande förändringar av både utsikter och boendemiljö för många boende inom Stenhammarsområdet?

Den som inte inkommit med skriftliga synpunkter mister rätten att överklaga.

Förslaget innebär även en stor negativ påverkan på Härnösandsbornas möjligheter att promenera i strandnära och ostörd miljö.

Varför denna brådska? Det krävs ordentligt med tid för att sätta sig in i de föreslagna förändringarna. Är syftet måhända att undvika kritik mot ett planförslag som passar bäst i papperskorgen?

Förslaget om att tillåta byggandet av två större åttavåningshus avhandlas mycket knapphändigt i planbeskrivningen. Det är inte lätt att hitta en så väl dold information.

Byggnaderna tillåts enligt förslaget få en byggnadshöjd på 25 meter. Det kan jämföras med att den nu tillåtna högsta byggnadshöjden i området är åtta meter.

Läs också: Kommunen svänger – öppnar för nya hus i attraktiva havsvikar

Byggnaderna tillåts enligt förslaget få en byggnadshöjd på 25 meter. Det kan jämföras med att den nu tillåtna högsta byggnadshöjden i området är åtta meter.

Förslaget i planen uppvisar en total brist på känsla för vad som är rimligt. Är det acceptabelt att exploateringsintresset ges företräde framför kommuninvånarnas intresse av att bevara centralt belägna strandområden?

Jämfört med exploateringen av närliggande Bryggaren Strand har man i föreliggande detaljplaneförslag utökat antal våningar från fem till åtta.

Förslaget i planbeskrivningen omfattar också att Korsmässovägen flyttas närmare Solumsvägen. Kvar blir en smal remsa mellan radhusen och vattnet liknande den som finns inom det närliggande projektet Bryggaren strand.

Detta innebär att kommunen avyttrar strandnära områden för bostadsexploatering. Det är självklart att kommunens egen mark, utgörande nuvarande läge av Korsmässovägen samt området mellan vägen och vattnet, även fortsättningsvis ska vara strandskyddat och i kommunens ägo.

Föreslagen detaljplan är ett dråpslag för många boende i området och för alla Härnösandsbor  som vill nyttja det strandnära området.

Uno Gradin

 

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel