Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åtta miljoner för mycket till skolor

Annons

De tre riksinternatskolorna i Lundsberg, Sigtuna och Gränna har tagit emot närmare åtta miljoner kronor i statsbidrag som de inte hade rätt till.

Skolverket överväger att polisanmäla.

Skolverket har granskat åren 2007-2011. Utredarna har haft svårt att få fram uppgifter och därför utesluter inte verket att summan kan vara högre.

Lundsbergsskolans rektor Staffan Hörnberg är inte alls förvånad över Skolverkets rapport. En egen utredning har också visat på felaktigheter, och skolan har betalat tillbaka pengar. Hans fråga är varför bidragshanteringen inte läggs under Skolverket.

Varför ska vi hålla på med den här hanteringen? Varför får föräldrarna inte söka hos Skolverket? Vi har ju inget egenintresse av bidraget.

Att bo på Lundsberg kostar drygt 200 000 kronor om året i avgift. I de fall skolan får statsbidrag för en elev så får föräldrarna i sin tur en avgiftssänkning med 30 000-40 000 kronor, enligt Staffan Hörnberg.

Föräldrarna skulle kunna ha anledning att ange att de är utlandssvenska, det tycker jag inte att man ska sticka under stol med, säger han.

Statsbidraget är på 138 000 kronor per elev och år. Det består dels av en summa som ersätter den kommunala skolpengen, dels en summa för boendekostnaden.

Utöver de åtta miljonerna har Skolverket dragit tillbaka drygt fyra miljoner kronor i bidrag för innevarande år. Orsaken är att skolorna lämnat felaktiga uppgifter om elever. Statsbidragsbestämmelserna säger att båda föräldrarna ska bo utomlands för att skolan ska få bidrag för eleven. Så har det alltså inte varit i en lång rad fall.

Vi ser väldigt allvarligt på detta. I dagsläget utesluter jag inte polisanmälan. Men först ska vi gå igenom rapporten, säger enhetschef Joakim Feldt vid Skolverket.

Statsbidraget går till riksinternatens kostnader för undervisning och inackordering. Samtidigt betalar föräldrarna oftast avgifter för detta.

Då är det ofta så att föräldrarna får en reducerad avgift, säger Joakim Feldt. Det är upprörande och anmärkningsvärt att skolorna begärt pengar för elever som inte uppfyller kraven, säger Bertil Östberg som är utbildningsminister Jan Björklunds statssekreterare.

Hela regelverket för de tre skolorna kommer sannolikt att förändras. Frågan utreds på departementet och ett förslag väntas nästa år.

Det handlar dels om riksinternatens unika rätt att ta ut avgift för studierna, dels skolornas särskilda statsbidrag - som indirekt går till föräldrarna i form av sänkta avgifter.

Det får vi fundera på om det är motiverat. De allra flesta barn som har föräldrar som jobbar utomlands finns inte i svenska internatskolor, utan går i internationella skolor utomlands där staten inte ger bidrag. Att man missbrukar bidragen är ytterligare ett problem, säger Bertil Östberg.

Det är revisionskonsulterna Ernst & Young som utfört granskningen åt Skolverket, efter uppgifter i SVT:s Uppdrag granskning om bidragsfusk.

I sina slutsatser skriver Ernst & Young att totalt 36 elever har haft den ena föräldern boende i Sverige, sex elever haft båda föräldrarna bosatta i Sverige medan tre elevers föräldrar är utländska medborgare. För inga av dessa 45 var skolorna berättigade till statsbidrag.

Ytterligare 240 elevers familjeförhållanden har inte kunnat klarläggas. Bland dem kan finnas fall där föräldrarna utvandrat, och då ska skolorna inte ha statsbidrag för deras barn. Skolverket konstaterar att det inte kan utesluta "ett stort mörkertal".

Skolverket kommer nu att analysera de nya uppgifterna och fattar beslut om åtgärder efter helgerna.

Mer läsning

Annons