Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ångermanlands Läkarförening: Landstinget har råd med tre akutsjukhus

Annons

Ekonomin har under flera år blivit allt sämre vilket har lett fram till den nuvarande turbulensen. 2015 blev slutresultatet -135 miljoner kronor (Mkr) som med en omsättning på 7 437 Mkr motsvarar 1,8 procent.

Den största orsaken till detta underskott är sjukhusvården med resultatet -315 Mkr. I de senaste fyra årens årsrapporter anges varje år två poster som utmärkande och även nu sticker de ut från mängden.

Kostnaden för riks- och regionvård och kostnaden för inhyrd personal ökade tillsammans 2015 med 109 Mkr, hela 13 procent. Denna kostnadsökning motsvarar i stort sett hela det totala underskottet. I ekonomidirektörens kommentar till bokslutet anges pensionsavgångar för läkare och vårdplatsbrist som skäl.

För att få bukt med denna kostnadsökning menar nu tjänstemän och politiker att det krävs krafttag och snabba beslut. Det pratas om nedskärningar och nedmontering av akutvård på grund av ett problem som varit känt i fem år och vuxit till en toppnotering 2015.

■■ Läs också (insändare): DHR Härnösand: Flytta inte rehab från Härnösand

De åtgärder man hittills använt är att stänga vårdplatser, stänga mottagningar och centralisera verksamhet. Organisationen har blivit hårt toppstyrd och verksamhetsbeslut flyttas allt längre från medarbetarna.

Den nya länsklinikindelningen är en kopia andra lika krisdrabbade landsting valt. Beslut drivs igenom utan eftertanke, risk- och konsekvensanalyser eller förankring i en icke fungerande organisation. Personalen mår allt sämre och förtroendekapitalet för ledningen är lågt.

Nu presenteras besparingspaket där resultatet riskerar att bli transporter av patienter och personal runt i länet. Patientsäkerheten kommer att bli påverkad utan rätt kompetens dygnets alla timmar. Flytt av akut ortopedi från Sollefteå och medicinsk rehabilitering från Härnösand innebär en risk att förstöra välfungerande vårdenheter.

De ekonomiska vinsterna är små efter ökade kostnader i andra delar av organisationen med betydande försämring av tillgänglighet till vård.

De tidigare åtgärderna har resulterat i en katastrofsituation för både personal och patienter i länets alla delar. Sjukfrånvaron inom LVN har nått rekordhöga 7,4 procent och överbeläggningarna med korridorvård är numera regel och inte undantag.

■■ Läs också (insändare): V: Avskaffa länsklinikerna och höj landstingsskatten

Vi vill nu hävda att det är bevisat hur kostnaden för en dysfunktionell underbemannad organisation är långt större än att bygga en fungerande verksamhet.

LVN är en kunskapsorganisation helt beroende av de fantastiska insatser som personalen gör i varje patientmöte och i varje del av länet. Vi menar därför att vägen framåt är att vårda personalen och ta till vara medarbetarnas kunskap och engagemang, inte att driva genom en allvarlig försämring av tillgänglighet på vård.

Lösningen är att låta personalen arbeta med de problemområden som år efter år pekas ut. Utbilda egen personal för att möta pensionsavgångar. Öppna vårdplatser för att tillåta ett patientflöde inom länet och inte till andra aktörer.

Det finns inga ekonomiska skäl som kräver snabba beslut, det finns betydligt bättre lösningar. LVN har råd med tre akutsjukhus.

Frågan är om den politiska viljan finns.

Styrelsen för Ångermanlands Läkarförening genom Lars Rocksén

■■ För fler insändare, klicka här.

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel