Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sameby protesterar mot torvbrytning

/
  • Så här kan det komma att se ut strax utanför Junsele, i Nybygget, om den 334 hektar stora torvtäkten blir verklighet.

Länsstyrelsen har gett klartecken för Kommunbränsle i Ådalen AB att undersöka möjligheten att öppna en 334 hektar stor torvtäkt. Detta vid Nybygget, bara några kilometer från Junsele samhälle.
Men undersökningskoncessionen har redan mötts av flera överklaganden.

Annons

För tre månader sedan kunde allehanda.se berätta om projektet, där torvbolaget vill bryta torv vid Rismyran och Stormyran. Ett projekt som bland annat berör nio markägare.

Länsstyrelsen har i sitt ja till undersökningskoncession sagt att man inte tycker att det finns några höga naturvärden på platsen och att undersökningen skulle få försumbara effekter.

Men man konstaterar också att den tänkta torvtäkten ligger i ett område som är klassat som riksintresse för rennäringen. Därför räknas också ett antal villkor upp som måste följas av exploatören.

Och mycket riktigt, Vilhelmina södra sameby har redan överklagat länsstyrelsens beslut. Bland annat varnar samebyn för att marken kommer att bli fragmenterad och svår att utnyttja ur rennäringens perspektiv.

"På myrarna växer det örter av olika slag som renen nyttjar, skogen i området är hänglavsbärande samt marken runt omkring har ett fint marklavstäcke" skriver samebyn.

De säger också att samebyn använder området frekvent för både bete och uppsamling av renar.

Några boende och markägare har också redan börjat protestera och överklagat beslutet vidare till näringslivsdepartementet.

"Torv räknas som ett fossilt bränsle. Förbränning av torv är alltså en icke förnybar, omodern och klimatfientlig energiutvinningsmetod", skriver en markägare.

En annan sakägare har via advokat varnat för konsekvenserna att tvingas avyttra mark utan konkurrensutsättning och att säkerheten bolaget ska sätta upp inte är acceptabel.

Beslutet kritiseras också av en markägare för att även omfatta områden som utgörs av produktiv skogsmark.

SGU, Sveriges geologiska undersökningar, har i sitt yttrande inför beslutet skrivit att det finns risk att aska från torv innehåller höga halter uran och att torvens uraninnehåll därför bör analyseras. I övrigt var både SGU, Bergstaten, Energimyndigheten och kommunen inte negativa till att torven undersöks.

Påpekas ska, att innan brytning blir möjlig måste också en del andra tillstånd beviljas.

Kommmunbränsle ägs i dag av Övik energi och Hemab i Härnösand.

Mer läsning

Annons