Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gemensamt budgetförslag av oppositionen

Annons
Gemensamt budgetförslag av oppositionen

Mer pengar till högskolesatsningarna och mer till vård- och omsorgsnämnden. Mer pengar till bredbandssatsningar och utveckling av lokalkontoren.

Men mindre till servicekontoret och kommunalfullmäktige.

Så vill moderaterna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna att budgetramarna för 2003 skall se ut. Och en redovisning i bokslutet om hur de politiska besluten har verkställts.

Förslagen från den enade oppositionen minskar det förväntade överskottet med en miljon kronor.

De fyra partierna har lämnat sitt förslag till ekonomiberedningen och har också lämnat kommentarer till sina förslag.

Att kommunen stadigt minskar sitt invånarantal och att antalet barn i skolåldern minskar vill m, c, kd och fp möta genom en minskning av de offentliga lokalytorna med två procent.

- Men vi vill också satsa mer på näringslivet, bland annat genom mer pengar till högskoleutbildning och inrättande av ett allaktivitetshus för alla generationer, säger Inger Svanberg (fp). Hon ser också en utveckling av lokalkontoren som en nödvändighet.

- Det har utlovats mycket, men någon förstärkning av servicen på lokalkontoren har vi inte sett. Snarare tvärtom, säger hon.

När det gäller vård- och omsorgsnämnden vill man satsa 3,1 miljoner kronor mer än förslaget från socialdemokrater och vänsterpartiet.

- Vi vill öronmärka 2,5 miljoner kronor för att uppmuntra till olika försök när det gäller arbetstider inom vården. Det gäller även andra driftsformer som kooperativ och liknande. Det behövs också ett tydligt ledarskap inom förvaltningen annars blir det fritt fall, säger Inger Eriksson (m).

Satsningen på högskoleutbildningar och bredband är viktiga för näringslivet i kommunen påpekar Ingemar Jonsson.

- Bredband är en livsnödvändighet för många företag i glesbygden och därför vill vi satsa två miljoner kronor för att skapa bredband i hela kommunen.

När det skolan är oppositionspartierna m, c, fp och kd eniga med majoritetens förslag utan ändringar.

- Men det är viktigt att hela skolorganisationen ses över. Antalet barn i skolan minskar med 600 elever under den närmaste sjuårsperioden och det måste ses över ordentligt. Löftespolitik räcker inte, säger Urban Grenmyr.

Det budgetförslag som de politiska partierna arbetar med just nu är en rambudget inför år 2003, en budget som senare skall anpassas och justeras med hjälp av den pott pengar som inte fördelas förrän till den budget som läggs i november.

- Skattekraften ökar och det innebär ökade inkomster för kommunen, inkomster som vi inte har siffror på än, säger Urban Grenmyr.

- Men det viktigaste är att vi får en balans i kommunens ekonomi.

gaje blixt

Mer läsning

Annons