Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flera remissvar om nämndorganisation

Annons
Flera remissvar om nämndorganisation

Socialdemokraterna, barn- kultur- och utbildningfsörvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och handikappföreningarna har lämnat in synpunkter på förslaget till ny nämndorganisation.

Socialdemokraterna vill flytta kulturskolan till en ny nämnd, kultur- och utbildningsnämnden som också föreslås ta hand om gymnasieskolan, vuxenutbildning, allmänkultur och bibliotek. Barnomsorg och grundskolefrågor skall en barn- och ungdomsnämnd ansvara för.

Partiet föreslår också att näringslivsbolaget läggs ned och näringslivsfrågorna tas om hand av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden bör vara kvar i nuvarande organisation, men en ny nämnd, servicenämnden skall ansvara för teknisk verksamhet förutom servicekontorets verksamhet.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås förändras på så sätt att psykiatrifrågorna flyttas till socialnämnden. Fritids- och turistnämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden, Graningebyn och Sollefteås Bostads AB föreslås bli kvar i nuvarande politiska organisation.

När det gäller turistbolaget Nip Porten vill socialdemokraterna att en utvärdering av verksamheten görs efter halva mandatperioden. Om inte turistnäringens engagemang i bolaget har ökat bör bolaget avvecklas och turistfrågorna föras till fritids- och turistnämnden.

Handikappföreningarna hoppas på fortsatt bra kontakt med olika nämnder om handikappfrågorna flyttas till en delegation under kommunfullmäktige.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser positivt på förslaget att handikapprådet och pensionärsrådet blir delegationer under kommunfullmäktige. Förvaltningen är tveksam till en sammanslagning av socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd, men kan tänka sig att psykiatrifrågorna förs över till socialnämnden.

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett långt svar om konsekvenserna vid en delning av nämnden och anser att nuvarande nämnd och förvaltning behålls och kompletteras med kompetenscentrum och eventuellt även allmänkulturen och dessutom en satsning på utveckling av biblioteksverksamhet.

Förvaltningen pekar bland annat på den samordning och de rutiner som finns i dag och som spänner över hela utbildningsområdet.

Den oro som omorganisationer skapar och den erfarenhet man har av samverkan mellan verksamheter som i dag hanteras under olika nämnder är det viktigt att inte dela funktioner som har behov av samverkan.

Ansvaret för de olika projekt som finns inom skolan i dag och som spänner över hela utbildningsområdet måste också analyseras och tydliggöras innan en förändring sker, anser bku-förvaltningen, som också hade velat ha en målsättning för förändringsförslaget och vilka effekter man väntar sig av förändringarna.

gaje blixt

Mer läsning

Annons