Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt fler tillbud på äldreboenden

Annons
Allt fler tillbud

på äldreboenden

Antalet anmälningar om avvikelser när det gäller hälso- och sjukvård i särskilda boenden i Sollefteå ökade förra året.

Antalet boende är 789 och antalet avvikelser är 831.

Alla så kallade avvikelser har diskuterats internt på de arbetsplatser där de har inträffat och har bland annat resulterat i ändringar i rutinerna.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att diskutera rapporten på ordinarie sammanträde på tisdag.

De händelser som rapporterats gäller allt från att vårdtagare har ramlat till problem med läckande kylskåp.

Totalt har 831 avvikelser rapporterats. Det är 333 fler än året före.

Störst antalet avvikelser gäller fall, där vårdtagarna ramlat för att de fått blodtrycksfall, gör en felbedömning och snubblar eller glömmer gånghjälpmedlen. I 20 fall av totalt 590 har fallet inneburit att vårdtagaren fått en fraktur.

För att minska riskerna för fall i framtiden har inneburit en översyn av hjälpmedel, montering av speciella mattor och även en översyn av läkemedel.

174 avvikelser gäller läkemedel. Förra året rapporterades 95 avvikelser. Det flesta handlar om att vårdtagarna inte fått den dos de skall ha, men det kan också handla om att det är problem när medicinen skall delas ut. Några fall handlar om att det inte finns personal som kunnat dela medicin. I inget fall har avvikelserna orsakat skada.

När det gäller tillsyn, omvårdnad och hot/våld finns 27 avvikelser rapporterade. Det är totalt fler än förra året, men när det gäller hot och våld har det blivit färre avvikelser.

Det gäller bland annat vårdtagare som slår varandra och personalen, men inte heller här har avvikelserna orsakat någon allvarlig skada. Kodlås på dörrar har blivit en följd av rapporteringen och nya rutiner har införts.

Medicinsk teknik som inte fungerar står för sju anmälningar. Det gäller bland annat lyft, kateter, lyftsele, toalettstol och insulinpenna som inte fungerat tillfredsställande. Två av avvikelserna har lett till anmälan enligt Lex Maria.

Avvikelserapportering när det gäller informationsöverföring har minskat något. Det gäller nio fall av dålig rapportering från sjukhuset och otydliga ordinationer från läkare.

24 avvikelser räknas till ²övrigt² och det handlar om bemötande, brandrisk, administration och läckande kylskåp.

gaje blixt

Mer läsning

Annons