Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Studenter hoppar av

ÖRNSKÖLDSVIK. Hälften av alla som börjar studera vid universitet eller högskola tar aldrig examen. En fjärdedel slutar redan under första året. Mitthögskolan är inget undantag.

Annons


Under 90-talet sökte sig fler till universitet och högskolor än tidigare. Antalet nybörjare ökade, från cirka 50 000 till 75 000. Men ökningen av studieresultatet skedde inte i samma takt. Det visar en studie som Högskoleverket genomfört i samarbete med Statistiska centralbyrån. Studien visar att efter sju år hade endast 45 procent av alla som påbörjade sina högskole- och universitetsstudier under läsåret 1993/94 avlagt examen.

LÅG STUDIETAKT
Sex procent av de som påbörjar en utbildning på universitet och högskola tar inte några poäng överhuvudtaget, och få följer den avsedda studietakten. Andelen studenter som uppnår 120 poäng efter tre års studier är cirka 15 procent. Läsåret 1997/98 var den andelen 12,4 procent av männen, och 16,6 procent av kvinnorna.
Bland de studenter som skrev in sig vid Mitthögskolan 1993/94 har 56,9 procent avlagt examen, andelen kvinnor som lyckats är något högre än männen, 61,7 procent mot 52,1. För Umeå universitet var motsvarande andel 67 procent, med en jämnare fördelning mellan män och kvinnor, 65,4 respektive 68,2 procent.

BYTER STUDIEORT
Studien visar att studieframgångarna är större på viss utbildningar. Sjuksköterskor och förskollärare är de som tar flest examina, 92 respektive 86 procent, medan kulturvetare och biologer oftare lämnar utbildningen utan examen 31 respektive 39 procent.
Andelen läkarstudenter som tar examen är också stor, 77 procent, liksom socionomer, 76 procent, medan andelen är lägre bland samhällsvetare och systemvetare, 43 respektive 45 procent.
studien visar också att många studenter byte universitet och högskola. Efter ett år finns bara 60 procent av studenterna kvar på den högskola där de började studera. Vid Mitthögskolan fanns 61 procent av studenterna kvar efter första studieåret, motsvarande andel vid Umeå universitet var 64,3 procent.

BODIL RESARE

Mer läsning

Annons