Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorerna vill begränsa Modos utrymme i Kempis

ÖRNSKÖLDSVIK. Modo Hockey har för stort inflytande över användningen av Kempehallen. Det har kommunens revisorer kommit fram till i en granskning.
Kommunen satsar varje år cirka fem miljoner kronor på driften av hallen och mot den bakgrunden anser revisionskollegiet att föreningarna bör behandlas på ett mera likvärdigt sätt.

Annons

Revisionskollegiet skriver att det är en allvarlig brist att kultur- och fritidsnämnden inte på ett tydligt sätt klargjort vilka mål och principer som skall vara vägledande vid bokningar av idrottsanläggningar som Kempehallen. Nämnden uppmanas att inom ramen för sitt målarbete snarast utarbeta riktlinjer för bokningar och nyttjande av idrottsanläggningar. Framför allt anser revisionskollegiet att allmänhetens och andra föreningars behov av tider i Kempehallen bättre bör beaktas.
Kultur- och fritidsnämnden har enligt budget för 2001 ansvar för fyra enheter. Dessa är Kempehallen, Skyttishallen, Skyttis IP och Kempevallen. För dessa hallar anslog kommunfullmäktige i budget för 2001 13,1 miljoner kronor. Dessutom får föreningar som driver verksamhet i hallarna tillgodoräkna sig biljettintäkter på cirka 2,4 miljoner kronor per år.

SJÄLEVADS KOMMUN
Verksamheten i Kempehallen drivs fortfarande med ett trepartsavtal från 1970-talet som grund. Det var ett trepartsavtal som tecknades mellan Själevads kommun, Föreningen Kempevallen och Mo och Domsjö AB. Avtalet innebär att kommunen genom gåvobrev övertog fastigheten där Kempehallen är belägen mot att kommunen övertog fastighetens samtliga kostnader, skatter och avgifter.
En förutsättning för avtalet var att Modo AIK kunde träffa avtal med kommunen om sina hävdvunna rättigheter vilket också skett. Det är ett tilläggsavtal som innebär att Modo AIK kostnadsfritt disponerar både hallen och utomhusanläggningarna. Tilläggsavtal säger att föreningen skall lämna en viss del av biljettintäkterna till kommunen. Det är intäkter som ger kommunen maximalt 930 000 kronor per år under den ordinarie serielunken plus ytterligare intäkter om Modo går till slutspel.
Modo disponerar också genom avtal kostnadsfritt tre rum, pentry och förråd i Kempehallen.
Det avtal som för närvarande gäller innebär att Modo har rätt att disponera hallen för sitt A-lag, för övriga lag i nationella serier samt för ungdomsverksamhet och cuparrangemang. Till Kempehallen hör också en träningshall som Modo Hockey uppfört och som går under namnet Modohallen.

BÖR PRECISERAS
Revisionskollegiet konstaterar att det i praktiken är Modo Hockey som styr verksamheten i Kempehallen. Revisorerna rekommenderar att avtalen skrivs om så att föreningarna blir mera jämställda och mer konkreta mål för anläggningarna utarbetas.
Revisionskollegiets kritik är dock relativt försiktigt hållen. Nyttjandet av hallen är högt och verksamhetens resultat har förbättrats. Ett tidigare ackumulerat underskott på cirka sex miljoner kronor har vänts till ett överskott på ungefär lika mycket. Kommunens intäkter från Kempehallen uppgår till drygt två miljoner kronor per år. Det innebär att nettokostnaden är cirka fem miljoner kronor per år.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons