Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Plantering och rondell längs E4 snyggas till

ÖRNSKÖLDSVIK. Örnsköldsviks kommun har oförskyllt fått mycket skäll under försommaren för skräp längs E4-an och ingen som helst ansning av planteringarna.
Kommunalråden och parkförvaltningen har fått ta de värsta smällarna. Sanningen är emellertid att det är Vägverket som har skötselansvaret.

Annons


Trafikingenjör Ann-Charlotte Edholm säger att Vägverket skött sin uppgift mycket bristfälligt hittills i år. Vägverket har i sin tur träffat ett avtal med Skanska om hur E4-an, som genom centrala staden heter Centralesplanaden, ska skötas. Skanska har i avtalet med Vägverket åtagit sig att sköta grönytorna längs E4-an från rondellen till brandstationen.

ÄVEN STÄDNING
Avtalet reglerar i detalj hur gräsytor och planteringar ska skötas. Det normala är att gräset på gräsytorna klipps tio gånger per säsong. Ytorna skall hållas väl ansade och gräslängden får inte överstiga en decimeter.
Minst lika viktigt är att städning ska utföras minst två gånger per vecka mellan rondellen och brandstationen under sommaren. Alla som begagnat stadens övergångsställen den gångna sommaren har kunnat konstatera att så inte varit fallet. Övrig tid av året skall städning ske en gång per vecka.
Slåtterytor och ängsytor skall klippas minst två gånger per år. Vidare sägs att blomsterarrangemangen ska iordningställas under våren och ogräsrensning ska ske en gång per säsong.
Skanska är medvetet om att det varit brister i skötseln så här långt, säger Ann-Charlotte Edholm. Skanska har i sin tur upphandlat skötseln av en underentreprenör och det har dragit ut på tiden. Från kommunen har vi vid flera tillfällen uttalat vårt missnöje. Skanska vet också om att vi nu valt att berätta för ÖA vem som bär ansvaret.

VACKRARE RONDELL
I Skanskas åtagande ingår också att snygga till rondellen. Den har varit allt annat än välskött under sommaren.
I stället för buskar och en stor gräsyta i mitten kommer Skanska att bygga upp en 2,5 meter hög kulle som skall sås in med gräs och skötas som en gräsyta. Enligt avtal skall arbetat utföras före midsommar men eftersom ännu ingenting hänt är det troligt att arbetet blir försenat.
En gräsbevuxen kulle, kanske med en konstnärlig utsmyckning längst upp, blir också trafiksäkerhetshöjande, säger Ann-Charlotte Edholm. Trafikanterna kommer på långt håll att se att det finns ett trafikhinder och ta ned farten.
Ann-Charlotte Edholm säger i det sammanhanget att rondellen följer svenska normer när det gäller storleken.
Det är inte aktuellt att bygga om rondellen med större kurvradie just nu.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons