Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Notan för hamnflytten: 17 miljoner

ÖRNSKÖLDSVIK. Länge pekade allt mot att stadskajens hamnverksamhet i centrala Örnsköldsvik skulle flyttas tvärs över fjärden till Domsjö Fabrikers kaj i Hörneborg.
Men när kommunpolitikerna till slut bestämde sig i april i år blev beslutet istället överraskande Höglandssågens kajområde vid före detta Domsjö såg.
ÖA har granskat utredningen och besluten som ligger till grund för hamnflytten. Granskningen avslöjar en rad tveksamheter och frågetecken bakom politikernas beslut att lägga 17 miljoner kronor av skattepengar på en egen kaj i Domsjö.

Annons

Brister och faktafel i utredningen som ledde till köpet av Höglandssågens kaj i Domsjö

Den 25 april i år kunde ÖA:s läsare ta del av nyheten att stadskajen och den allmänna hamnens verksamheten flyttas till Domsjö. För 17 miljoner kronor köper kommunen kajen plus 29 000 kvadratmeter mark av Höglands såg och hyvleri, som förra året köpte Domsjö såg. I köpet ingår även ett hamnmagasin på 9 500 kvadratmeter.
Kommunägda Örnsköldsviks Buss AB, som ansvarar för hamnverksamheten, arrenderar sedan området av Örnsköldsviks kommun.
Anledningen till att kommunen flyttar den mer än 100 år gamla handelshamnen från den centrala stadskajen är att man vill utnyttja det attraktiva hamnområdet till andra ändamål.
Örnsköldsviks Buss vd Lennart Nordin, som utrett hamnflytten på politikernas uppdrag, menar att Domsjö är det bästa alternativet vid en samlad bedömning av såväl ekonomi som praktiska aspekter.
Som stöd för sin uppfattning har Lennart Nordin sin egen hamnutredning, en utredning som bussbolagets styrelse, liktydigt med hamnstyrelsen när det gäller hamnfrågorna, ställt sig bakom. Det är också denna utredning och slutsatserna i den som politikerna haft som beslutsunderlag.

Frågetecken och felaktigheter

I sin rekommendation till beslut skriver Lennart Nordin:
Efter diskussioner med de anställda vid hamnen i Örnsköldsvik samt företrädare för dessa anser Örnsköldsviks Buss AB att vi i första hand ska välja alternativet Höglands såg (fd Domsjö såg).
Men frågetecknen kring utredningen är många. ÖA har talat med en rad personer med lång erfarenhet av och goda kunskaper om hamn- och skeppningsbranschen i Örnsköldsvik.
De dömer ut bussbolagets utredning som bristfällig och full av tveksamheter och pekar på att Lennart Nordins utredning även innehåller flera direkt felaktiga faktauppgifter.
Kritikerna ifrågasätter också det riktiga i att kommunägda Örnsköldsviks Buss AB genom sin vd Lennart Nordin utrett bolagets egen framtid.
De är förvånade över hur snabbt besluten kring hamnflytten togs och hur lite debatt det var kring att kommunen satsade 17 miljoner kronor av skattepengar i ett kajköp.

Hörneborg lyftes fram

Den oberoende konsultfirman Scandiaconsult i Sundsvall, Scc, har tidigare fått uppdraget av Örnsköldsviks kommun att utreda en hamnflytt. För ett och ett halvt år sedan, i januari 2001, lade Scc fram sin utredning.
Där lyftes Hörneborgs kaj fram som det klart bästa alternativet av en dryg handfull undersökta kajplatser. Domsjö såg, nuvarande Höglandssågen i Domsjö, nämns också i den utredningen men mer i förbigående. Scc konstaterar dock att Domsjö sågs kaj har dåliga djupförhållanden och saknar järnväg.
Scc såg inga hinder vad gäller trafik, miljö eller planförhållanden för Hörneborgsalternativet, men pekade på att frågorna kring finansiering av flytten och samverkan med Domsjö Fabrikers verksamhet där måste lösas.
På just den punkten förde kommunen långt in i mars i år samtal med Domsjö Fabriker. Tanken som skogsbolaget förde fram var att den framtida hamnverksamheten, kommunens och Domsjö Fabrikers, skulle bedrivas i ett samägt terminalbolag i hamnen i Hörneborg.
Domsjö Fabriker skulle äga kajen och vara majoritetsägare i terminalbolaget, men kajen skulle marknadsföras som en offentlig hamn. Kommunen skulle på så vis hyra in sin verksamhet i Hörneborg och inte ha några egna fasta kostnader för kajer, kranar och annat i hamnverksamheten.

Lång lista på kritik

Men förslaget rann ut i sanden och istället riktade kommunen blickarna mot dåvarande Domsjö sågs kaj.
De personer i hamn- och skeppningsbranschen som ÖA nu talat med kan inte förstå valet av före detta Domsjö såg framför Hörneborg för kommunens framtida hamnverksamhet.
För noll kronor skulle kommunen ha kunnat fortsätta sin verksamhet i Hörneborg, genom bildandet av ett terminalbolag tillsammans med Domsjö Fabriker. Tillsammans skulle man kunnat marknadsföra den hamnterminalen och utnyttjat regelbundna seglingar därifrån till kontinenten, säger en person med lång erfarenhet av branschen som ÖA talat med.
Han är starkt kritisk till att politikerna valt att lägga 17 miljoner på att köpa och driva en egen kommunal hamn och ifrågasätter var kommunen ska hitta framtida intäkter som kan göra en alltmer vikande hamnverksamheten lönsam.
Kommunens primära mål måste vara att kunna tillhandahålla en offentlig hamn för nyetableringar av företag, säger han. Politikerna borde vara upplysta om att den pågående verksamheten i hamnen i det närmaste ligger på noll ton och att det finns små eller inga framtidsutsikter till nya volymer. Nödvändiga investeringar gör troligen att de 17 miljonerna snabbt kommer att stiga väsentligt, kanske med 30 miljoner kronor till.


Utredningen full av brister och faktafel.

Branschfolk ÖA talat med ställer sig kritiska eller direkt frågande till flera av punkterna i utredningen, bland annat viktiga frågor som expansionsmöjligheter och investeringsbehov. Utredningen innehåller även andra brister, bland dem direkta faktafel:
? Djup. Vattendjupen vid kajerna anges i utredningen till åtta meter i Hörneborg och 7,5 meter vid Höglandssågen i Domsjö. De rätta officiella djupen som lotsarna har i sina listor är tio meter i Hörneborg och sju i Domsjö (se även lotsintervjun härintill).
? Kajlängd. Domsjös anges till 125 meter. Enligt lotsarnas listor är den 130 meter.
? Upplagsytor i det fria. Enligt utredningen har Hörneborg 5 kvadratmeter, Domsjö 15 000 kvadratmeter (inräknat magasinet/väderskyddet på 9500 kvadratmeter). Enligt Domsjö Fabriker är det asfalterade hamnområdet i Hörneborg minst 20 000 kvadratmeter. Utöver det finns minst lika mycket hårdgjorda ytor till.
? Kajernas skick. I Hörneborg Gott, i Domsjö Ej kontrollerat.
? Bussbolagets hamnutredning saknar dessutom datum för när den påbörjats och när den var klar. Det finns heller ingen dokumentation av vilka personer som arbetat med den utöver Lennart Nordin eller vilka möten som hållits.


PER EURENIUS

Mer läsning

Annons