Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kräver kommunen på 87 000 kronor

ÖRNSKÖLDSVIK. Bergströms Delikatesser AB har via en
advokatfirma i Stockholm krävt Örnsköldsviks kommun på nästan 87 000 kronor för felaktig myndighetsutövning.
Plan- och miljönämnden
har gett stadsjurist Åke Sundström i uppdrag att avvisa
kravet.

Annons

Bakgrunden är att Bergströms Delikatesser förbjöds att ta in och hantera levande kräftor den 17 augusti 2001. Förbudet utfärdades av en tjänsteman på plan- och miljökontoret och förenades med ett vitesföreläggande och besked om att beslutet trädde i kraft med omedelbar verkan.

FELAKTIGT HANDLAGT
Bergströms skickade tillbaka kräftorna med flyg till Stockholm och överklagade till länsstyrelsen. Bergströms begärde också att plan- och miljönämndens beslut skulle inhiberas.
Länsstyrelsen avslog båda kraven.
Bergströms överklagade till miljödomstolen där ärendet för närvarande ligger i avvaktan på dom.
Miljödomstolen har emellertid under handläggningen av ärendet kommit fram till att den delegationsordning som finns på plan- och miljönämnden har överträtts. Nämnden har inte överlåtit till sina tjänstemän att utfärda vitesförelägganden eller omedelbar verkställighet av besluten.
Advokatfirman konstaterar mot den bakgrunden att kommunens handläggning av ärendet varit felaktig.
Krav har därför framförts om att Bergströms inte ska lida skada av det inträffade.
Advokatfirman har begärt ersättning från kommunen för samtliga kostnader Bergströms haft för frakt av de levande kräftorna till och från Stockholm och för de extra kostnader som kokningen i Stockholm medförde. Vidare vill advokatfirman ha 18 125 kronor för sitt arbete. Sammanlagt krävs därför 86 905 kronor av kommunen.
Örnsköldsviks kommun medger genom Åke Sundström att ett formellt fel blivit begånget när det gäller beslutsfattarnas behörighet. Enligt kommunens mening är det emellertid inte något som kan medföra skadeståndsskyldighet för kommunen.

BESTRIDER SKADESTÅND
Ur kommunens utgångspunkt är det ingen tvekan om att det var motiverat med ett förbud för kräfthanteringen.
Det riktiga i tjänstemännens beslut har sedermera bekräftas i nämnden.
Frågan är visserligen föremål för handläggning i miljödomstolen.
Men så länge inte dom fallit där skiljer sig inte detta ärendet från andra förvaltningsärenden som överklagats.
Kommunen bestrider att skadeståndsskyldighet föreligger.
Tilläggas kan att kommunens bryska nej till hantering av levande kräftor grundar sig på rädsla för att kräftpest skall spridas i vattnen runt Örnsköldsvik.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons