Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kostnadsökning kräver förklaring

ÖRNSKÖLDSVIK. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Örnsköldsvik anser inte att det är acceptabelt med ett kostnadsöverskridande på 225 procent.
När utskottet behandlade fördyringen av JBN-huset som ÖA informerade om i lördags, beslöts att begära in förklaringar från både tekniska nämnden och socialnämnden.

Annons

ÖA har skrivit om fördyringarna vid två tillfällen. Första gången rörde det sig enligt då tillgängliga uppgifter om en fördubbling av kostnaderna från 600 000 kronor till 1,2 miljoner kronor. Revisorernas granskning visade att det är värre än så.

KOSTNADERNA HAR BANTATS
När ärendet behandlades av socialnämnden den 18 april hade kostnaderna vid föredragningen bantats till 400 000 kronor. Det var den summa som socialnämnden sa ja till. Bland annat utgick en del mattläggning.
Under sommaren och hösten tillkom däremot en lång rad tilläggsarbeten.
Den aktuella kostnaden beräknas av revisorerna till 1,3 miljoner kronor och det finns tecken som tyder på att även detta är en för låg siffra.

BEGÄRA IN FÖRKLARINGAR
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick ärendet på sitt bord för kännedom i går. Utskottet nöjde sig inte med detta utan beslöt att begära in förklaringar från tekniska nämnden och socialnämnden och således inte enbart tjänstemän på de berörda förvaltningarna. Revisionskollegiet har nämligen gjort klart för alla och envar att det är de politiskt valda nämnderna som är ansvariga rent kommunrättsligt. Vidare beslöt utskottet att uppdra till kommunledningskontoret att upprätta förslag till åtgärder för att förhindra liknande fördyringar i framtiden.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons