Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunalråden jäviga enligt revisionsnämdens ordförande

ÖRNSKÖLDSVIK Kommunalråden Elvy Söderström (s) och Dan Olsson (c) är jäviga eftersom de är ledamöter i styrelsen både för Botniabanan AB och i kommunstyrelsen.
– Det leder till en mycket märklig situation när kommunstyrelsen gör affärer med Botniabanan AB, säger revisionsnämndens ordförande Carl Edblom (c).

Annons

Jag upptäckte det här när jag läste i tidningen att kommunstyrelsen köpt mark på Galgbacken och sedan sålt den vidare till Botniabanan AB till ett lägre pris, säger Carl Edblom.
Just då höll revisionen på med en granskning av Botniabaneprojektet ur kommunens synvinkel. En granskning som i övrigt utfallit till revisorernas belåtenhet. Den samlade bedömningen är att projektets organisation, planering och genomförande fungerar tillfredsställande. Revisorerna tycker också att det är bra att kommunfullmäktige varje år får en information om projektet och därmed en aktuell lägesrapport.

JÄV TROLIGT
Däremot har revisorerna kommit fram till att jäv föreligger både enligt aktiebolagslagen och enligt kommunallagen eftersom kommunalråden Elvy Söderström och Dan Olsson är ledamöter i både kommunstyrelsen och i styrelsen för Botniabanan AB. (Olsson är ersättare.)
Med nuvarande beslutsordning finns risk för att det kan uppstå en osäkerhet om besluten till någon del har påverkats av de dubbla roller som föreligger. Sådana konsekvenser är självklart icke önskvärda då de riskerar att skada allmänhetens förtroende för kommunen, skriver revisorerna.
Av revisionsrapporten framgår vidare att kommunens jurist Åke Sundström delar denna bedömning.
Botniabanan AB ägs till 91 procent av staten och till 9 procent av kommunerna Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå samt av landstingen i Västernorrland och Västerbotten.
Oaktat detta är vår rekommendation att kommunstyrelsen snarast diskuterar frågan och att nuvarande rollfördelning förändras så att jäv inte uppstår, skriver revisorerna.

INGET PROBLEM
Elvy Söderström säger att det här inte kommer att bli något problem i verkligheten. Hon är beredd att överlåta ordförandeklubban i kommunstyrelsen till vice ordföranden John Norberg när ärenden som rör Botniabanan AB behandlas.
Jag sitter inte i båda styrelserna för egen vinning. Jag arbetar för Örnsköldsviks kommun och där är Botniabanan AB ett mycket viktigt projektet som redan börjar ge avkastning. Projektet löper vidare på ett mycket bra sätt. Det är viktigt med bred uppslutning i frågor som rör Botniabanan och det brukar vi uppnå. Jag kommer att föra samtal med företrädare för övriga kommuner om det jävsförhållande som revisionen i Örnsköldsvik påpekat.

VÄLKOMNAR DEBATT
Dan Olsson säger att han är en av dem som initierat debatten om jäv efter fastighetsaffären på Galgbacken. Han säger att uppdraget i kommunstyrelsen alldeles självklart bör vara nummer ett för kommunalråden och klargör därmed att han inte är beredd att lämna det uppdraget.
När det gäller min plats som ersättare i Botniabanans styrelse tycker jag att vi ska eftersträva ett enhetligt uppträdande vi som sitter på dubbla stolar.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons