Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Husägare i Kroksta får ersättning

KROKSTA. Fem fastighetsägare i Kroksta kommer att få full kompensation från kommunen både när det gäller självrisker och skador som inte täcks av försäkringsbolagen för de svåra översvämningarna som inträffade den 19 juli 2000.
Övriga 48 fastighetsägare kommer inte att kompenseras, i varje fall inte med det underlag som för närvarande finns hos kommunen.

Annons

Besvikelsen är mycket stor bland drabbade de fastighetsägarna. De anser att kommunen bär ansvaret för samtliga översvämningar som inträffat och har skickat ett brev till kommunen med en begäran om ursäkt, ersättning för merkostnader, en plan över ombyggnad av avloppsnätet och en plan över hur Höglandssjön ska räddas.
Vi förstår deras besvikelse men kan inte betala ersättning för skador som kommunen inte kan anses vållande till, säger kommunalrådet John Norberg (s) och förvaltningschef Lena Lindström, tekniska kontoret. Vi har ansvar för var vi lägger skattebetalarnas pengar och kan inte ta på oss uppgifter som åligger försäkringsbolagen och fastighetsägarna själva.
John Norberg och Lena Lindström hänvisar till en rapport som VBB Viak AB i Gävle gjort för kommunens räkning och där fastighetsägarna haft en representant för att bevaka att utredningen har gjorts på ett opartiskt sätt.
Rena skyfallet
VBB Viak AB hänvisar till en fastighetsägare i Gimåt som uppmätte regnet till 30 millimeter på 20 minuter. Lena Lindström säger att renget var mycket kraftigt också i Kramfors där översvämningarna procentuellt sett var tre gånger så stora. Även Nordmaling och Umeå drabbades. Skyfallet var värre än vad som brukar inträffa vart tionde år och därmed anser sig kommunen inte tvingad att betala.
Det har nämnts att regn av den här omfattningen kommer endast vart 90:e år, säger Lena Lindström.
Kommunen är inte beredd att be om ursäkt. Kommunen känner sig inte skyldig till att regn av den här omfattningen vräker ned. Dock är kommunen beredd att betala ersättning till boende efter Långvägen med adresserna 31, 33, 35, 37 och 55 efter VBB Viaks utredning. Konsulten säger att regnet var så kraftigt att fastigheterna på Långvägen 35, 37 och 55 inte hade klarat sig även om ledningarna hade varit i nyskick utan sediment.
Bör åtgärdas
VBB Viak föreslår följande åtgärder för att säkerställa ledningsnätets funktion:
1. Backventil på bräddavlopp vid Grävlingsvägen och Norrvägen. (Utfört)
2. Genomgång av ledningssystemet och åtgärder av brister. (Utfört enligt listan arbetena utförda på Krokstaområdet.
3. Spola och rensa befintliga ledningssystem liksom diken och trummor. (Utfört)
4. Fortsatt separering av dag och spillvatten.
5. Nödutlopp på Långvägen
6. Omläggning av betongledning på 300 millimeter under Björnavägen till en 400 millimeters ledning.

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons