Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Härnösand tappar sin status som residensstad

/

Regeringens utredare Mats Sjöstrand föreslår att länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland slås ihop. Sätesort, residensstad, blir Östersund.

Annons

Länsstyrelsen i Härnösand blir ett lokalkontor, utan landshövding. Det föreslår utredare Mats Sjöstrand.
Exakt hur många av de 220 arbetstillfällena på länsstyrelsen i Västernorrland som försvinner är oklart.


Detta är ytterligare en av många förändringar för statlig verksamhet i Härnösand. En utveckling som började med att länspolismyndigheten förlades till Sundsvall och under många år har statliga myndigheter försvunnit från staden. Samtidigt finns ett förslag om att Mittuniversitetet ska flytta från Härnösand.


Det var in i det sista osäkert hur han skulle välja i Mellannorrland
– För tre av länsstyrelserna är dock valet inte lika självklart och det finns för- och nackdelar med olika alternativ gällande sätesort. Enligt vår mening gäller detta främst i valet mellan Östersund eller Härnösand som sätesort för Länsstyrelsen i Jämtlands och Västernorrlands län, säger Mats Sjöstrand.
När det gäller sammanslagningen av länsstyrelserna anser han att det är mer bråttom på vissa orter. Bland annat när det gäller Västernorrland och Jämtland
- här är det viktigt att sammanslagningen genomförs den 1 januari 2015.


Färre och större länsstyrelser ger, enligt Mats Sjöstrand, bättre förutsättningar för en effektiv verksamhet.
– Ärendehanteringen och tillsynen blir mer enhetlig över landet och rättsäkerheten stärks. Alternativet är att skattebetalarna ska tillföra dagens länsstyrelser drygt 300 miljoner kronor årligen för att en acceptabel kvalitet ska kunna uppnås i alla delar av verksamheten, säger han.
I betänkandet förslås vidare att länsstyrelsernas uppdrag förtydligas och att verksamheterna inom områdena samhällsplanering samt samhällsskydd och krisberedskap förstärks kraftigt.
För att renodla och tydliggöra länsstyrelsernas uppdrag föreslås även att ett antal uppgifter flyttas från länsstyrelserna till andra myndigheter. Det gäller bland annat frågor om lönegaranti, lotterier och medborgarskap. Vidare föreslår utredningen att Skogsstyrelsens regionala verksamhet ska flyttas till de nya länsstyrelserna. För att underlätta samverkan på den regionala nivån föreslår utredningen också att Trafikverket, Lantmäteriet, Polisen, Säkerhetspolisen, Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen, den nya Inspektionen för vård och omsorg samt strukturfonderna ska ha samma regionala indelning i sju områden. Den nya statliga indelningen förslås träda i kraft den 1 januari 2015.
– På det här sättet lägger vi en grund som framöver kan användas som utgångspunkt vid förändringar av statliga myndigheter, säger Mats Sjöstrand.

Fakta

Förslaget till de nya länsstyrelsernas indelning och sätesorter är:
•Länsstyrelsen i Norrbottens län
Sätesort: Luleå
•Länsstyrelsen i Västerbottens län
Sätesort: Umeå
•Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrlands län
Sätesort: Östersund
•Länsstyrelsen i Dalarna och Gävleborgs län
Sätesort: Falun
•Länsstyrelsen i Värmlands och Örebro län
Sätesort: Örebro
•Länsstyrelsen i Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län Sätesort: Uppsala
•Länsstyrelsen i Stockholms och Gotlands län
Sätesort: Stockholm
•Länsstyrelsen i Västra Götalands och Hallands län
Sätesort: Göteborg
•Länsstyrelsen i Jönköpings och Östergötlands län
Sätesort: Linköping
•Länsstyrelsen i Kalmar och Kronobergs län
Sätesort: Växjö
•Länsstyrelsen i Skåne och Blekinge län
Sätesort: Malmö

Mer läsning

Annons