Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flygplatsen i Ö-vik byggs om för charter

ÖRNSKÖLDSVIK. Den planerade utbyggnaden av Örnsköldsviks flygplats kommer att kosta 70-75 miljoner kronor och
drivas som EU-projekt.
Det står tämligen klart i den snabba handläggning av ärendet som pågår inom Luftfartsverket.
Utbyggnaden kommer även att medföra planerad chartertrafik från Örnsköldsvik.

Annons

Flygplatsrådets ordförande Jörgen Gidlund säger att arbetet just nu är inriktat på att göra ett
enda paket av samtliga önskvärda investeringar.
Det som är tvingande nödvändigt är att bygga om terminalen för att klara EU:s krav på ökad säkerhetskontroll. Det bör vara klart helst hösten 2002 och det är något som i allra högsta grad påskyndar handläggningen av ärendet. Bland annat krävs att allt bagage genomlyses. Projekteringen kommer sannolikt att visa att det är svårt att lösa detta utan att samtidigt bygga ut terminalbyggnaden.
Vidare krävs ett nytt trafikledartorn, eller i varje fall helt ny teknik i det befintliga tornet, för flygledningen. Vidare ställer nya tider krav om ny banbelysning. I samband därmed anses det också lämpligt att bygga ut banan från 1 800 till 2 100 meter. Det behövs dels för att de stora plan som SAS använder, Boeing 737-800 med upp till 180 passagerare, ska kunna starta och landa i
alla väder med fullt antal passagerare, dels för planerad chartertrafik.

SNABBT FRAMÅT
Jörgen Gidlund säger att ärendet går snabbt framåt. Förslag till finansiering kommer att föreläggas kommunstyrelsen under mars månad.
Enligt vad ÖA erfar från en annan källa finns förhoppningar om att få EU-bidrag med 40 procent.
Luftfartsverket kommer att stå för merparten av den resterande summan eftersom det rör sig om en statlig flygplats. Men därutöver kommer också medfinansiering från
regionen att krävas och där kommer både näringslivet och kommunen in i bilden. Enligt Jörgen Gidlund förväntas kommunen skjuta till ett
antal miljoner kronor.

FÖRETAGEN BESLUTAR
Vi har fortlöpande kontakter med de stora företagen och jag kan väl säga så mycket som att det verkar lovande, säger Jörgen Gidlund. Vi har inga bindande löften från
någon, än mindre kontrakt skrivna. Men det finns en klart positiv
underton i samtalen.
Lars-Erik Morin, Örnsköldsviks Industrigrupp, säger att de sju största företagen i Örnsköldsvik är kallade till en träff den 22 februari för att diskutera medfinansieringsfrågan.
Givetvis finns ett positivt intresse från näringslivet om att få en väl fungerande och utbyggd flygplats, säger Lars-Erik Morin. Men därifrån till att bevilja direkt finansiellt stöd är det ytterligare ett steg. Det är frågor som varje företag själva äger och där var och en måste ta sina
egna beslut.
Lars-Erik Morin säger att de sju stora företagens beslut när det gäller medfinansiering sannolikt blir vägledande även för övriga företag

SVEN LINDBLOM

Mer läsning

Annons