Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En kirurgavdelning med 26 platser

ÖRNSKÖLDSVIK. Det blir med största sannolikhet en enda avdelning med allmänna kirurgplatser vid Örnsköldsviks sjukhus och antalet vårdplatser maximeras till 26.
Förutsättningen för en koncentration av kirurgplatser är att avdelning 2 läggs ned och avdelning 1 i nya flygel Väster byggs ut.
Specialitetsföreträdare är kritiska, indragningen av kirurgplatser påverkar inte minst medicinkliniken.

Annons

Ledningsgruppen samlades i måndags för att diskutera neddragningen av kirurgplatser vid sjukhuset. Landstinget har fattat beslut om neddragningar som en konsekvens av den så kallade kärnprocessutredningen. Örnsköldsviksförvaltningen fick ett sparbeting på 10 miljoner kronor, vilket motsvarar 20 vårdplatser.
Redan förra året gjordes en neddragning av sex medicinska rehabiliteringsplatser. Sju kirurgplatser har redan sparats in i samband med flytten till Wemerkliniken, som idag inrymmer totalt åtta platser vid cancerenheten.
Det konkreta förslag som ska diskuteras idag är att vi koncentrerar samtliga allmänna kirurgplatser till avdelning 1, som får 26 platser. Tanken är att vi ska bygga om och utöka lokalytan, säger Jan Sundqvist.

SKA MBL-FÖRHANDLAS
Avdelning 1, som ligger i Flygel Väster ska byggas ut, om förslaget får gehör i ledningsgruppen och bland fackliga organisationer. Vice sjukhusdirektör Krister Fredriksson, har hållit i det fysiska planerandet.
Det blir inget beslut idag. Förslaget ska MBL-förhandlas med representanter för fackliga organisationer för att se om det är möjligt att uppfylla kraven enligt arbetsmiljölagstiftningen. Men det är relativt bråttom med en lösning eftersom avdelning 2 ska rivas, säger Krister Fredriksson.
Den äldsta delen av sjukhuset ska rivas före årsskiftet och där inryms avdelning 2. Sjukhusledningen resonerar i termer av att rädda kvar 5-6 vårdplatser från avdelning 2 till avdelning 1.
Jag vill att vi ska kunna ge personal vid avdelning 2 besked innan sommaren och av det skälet är det viktigt att en lösning påskyndas. De ska kunna komma tillbaka efter semestern och veta var de ska jobba, säger Krister Fredriksson.
Sedan diskussionen om indragning av kirurgplatser kom upp har personalavdelningen medvetet hållit tillbaka nytillsättning av vakanta tjänster, och Fredriksson tror inte att det blir aktuellt med varsel.

KORTARE SJUKHUSVISTELSE
Chefskirurg Bernt Sjölund, har lämnat skriftliga kommentarer till indragningen av kirurgplatser.
Det här är en neddragning som påverkar överbeläggningsmöjligheterna, inte bara vid toppar på kirurgen utan även på medicin. Innan man kan fatta beslut måste man ha en plan hur vi ska klara överbeläggningar. Vi har oftast en del tomma platser på helger eftersom vår verksamhet framförallt är planerad. Medicin har då kunnat utnyttja vårdplatserna hos oss, säger Bernt Sjölund.
Specialitetsföreträdare vid medicinkliniken, Eilert Öhman ger en konsekvensbeskrivning som kliniken redan idag är förtrogen med.
När psykiatriska kliniken, som varit en stor vårdavdelning med 20-30 vårdplatser, dragit ned har vi fått ta hand om deras patienter, samma förhållande gäller för ögon- och öronpatienter. Det råder ett gränsland mellan kirurgen och medicin och om man drar ned på kirurgen blir trycket på medicin mycket högre. Andra avdelningar kan avsvära sig patienter men det kan inte medicin, säger Eilert Öhman.
Medicinkliniken har gång efter annan utnyttjat kirurgens vårdplatser då inflödet är konstant, bara några få procent av medicinklinikens verksamhet är planerad.
Fördelarna och dragspelseffekten mellan kirurgen och medicin, som funnits vid vårdenheten, går med förslaget förlorat och det är bekymmersamt. För oss innebär neddragningen att vi tvingas skriva ut folk fortare, det blir hårdare bedömningar vid akuten och det drabbar doktorn som står där och inte har någonstans att lägga patienter, säger Eilert Öhman.

EVA GIDLUND

Mer läsning

Annons