Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svårt att nå miljömålen

/
  • Halterna av ozonförstörande gaser i atmosfären minskar och nu verkar det som att Västernorrlands miljömål till år 2020
  • Halterna av ozonförstörande gaser i atmosfären minskar och nu verkar det som att Västernorrlands miljömål till år 2020

Det verkar inte bli helt lätt att klara de 16 regionala miljömålen för Västernorrland. På vissa håll sker visserligen förbättringar, men på andra områden går det bakåt.

Annons

Länet och riket kan i år glädja sig åt att vi nu verkar klara miljömålet "Ett skyddande ozonskikt". Gasskiktet av ozon som ska skydda människor och övrigt biologiskt liv mot allt för kraftig UV-strålning verkar inte minska lika mycket som tidigare befarats.

Det här visar årets sammanställning av utvecklingen i Västernorrland under år 2008 när det gäller miljömålen. Förutom ozonskiktet är det för närvarande bara ytterligare ett miljömål som länsstyrelsen säkert tror vi klarar till 2020. Det är vårt eget påtagna regionala mål för just Västernorrland, "Geologisk mångfald".

Tre miljömål verkar bli mycket svåra att klara av till 2020. Det gäller "Giftfri miljö", "Ett rikt växt- och djurliv" och "Levande skogar".

För merparten av miljömålen finns fortfarande hopp, bara det satsas mer på åtgärder. Ett sådant område är den nu så aktuella miljömålet "Begränsad klimatpåverkan". Där konstateras tyvärr att utvecklingen under året snarare varit negativ än positiv. Visserligen minskar användningen av fossila bränslen i länets fasta anläggningar, liksom el- och oljeförbrukningen i Västernorrland. Men strävan efter att minska förbrukningen av fossila bränslen och öka användningen av biodrivmedel går inte tillräckligt framåt.

Varje miljömål innehåller ett antal mer konkreta åtgärder. Bedömningen är att 26 sådana delmål kan klaras av, 34 behöver ytterligare insatser medan det ser svårt ut för 21 delmål.

Mer läsning

Annons