Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Protesterar mot neddragning i skolan

Annons
Protesterar mot

neddragning i skolan

Föräldrarna till barnen på Nordingråskolan är oroliga för hur kommande personalneddragningar ska påverka verksamheten. En oro man uttrycker i ett brev ställt till kommunledningen.

Det öppna brevet, som är adresserat till kommunstyrelsens ordförande Christer Nilsson, är undertecknat av lokala styrelsen och föräldraföreningen vid Nordingråskolan. Maria Nordin är ordförande i skolans lokala styrelse.

- Vi hörde ryktesvägen från lärarna att det blir nedskärningar inför det kommande läsåret.

Maria Nordin berättar att de kände ett behov av att reagera. Både för barnens och skolpersonalens skull. Skolan kommer inför nästa läsår att förlora den extraresurs utöver ordinarie personal som man haft det senaste året. Detta genom de så kallade "Wärnersson-pengarna".

Denna extraresurs har varit mycket värdefull. Man har använt den till undervisningen i drama och gymnastik. Detta har samtidigt frigjort resurser. Bland annat har man kunnat dela upp klasser i mindre grupper efter behov.

- Det finns många elever som har behov att gå ifrån klassen i mindre grupper. Nu känner sig lärarna oroliga eftersom det kommer att bli svårare att jobba enskilt med en eller några elever.

Skolan kommer även att förlora ytterligare resurser, berättar Maria Nordin. Det handlar då om drygt 30 procent av en samordningstjänst som en av skolans lärare har och som tidigare kompenserats med motsvarande tjänstgöringstid. Något som ytterligare försämrar möjligheterna att jobba enskilt med elever vid behov.

- Övriga elever kommer att påverkas och sen kan man undra hur länge lärarna kommer att orka.

Det här läsåret tog Nordingråskolan mot eleverna från nedlagda Mjällomsskolan.

- Man lovade då samordningsvinster och Mjällomsborna fick löfte om bättre resurser. För Nordingråeleverna, och inte minst för Mjällom, har det inneburit större klasser, säger Maria Nordin.

Med brevet vill man markera sitt missnöje med utvecklingen. Samtliga föräldrar har fått brevet. Men eftersom terminen snart är slut räknar Maria Nordin med att det blir svårt att mobilisera föräldrarna innan sommarlovet börjar.

- Blir det ingen ändring så får vi se vad vi ska göra och då överväga nästa steg. Nu är vi först och främst nyfikna på svaren på våra frågor.

I brevet ställs tre frågor:

ï Skolan är en av de verksamheter som har den största påverkan på en kommuns förmåga att attrahera nya innevånare samt behålla gamla. Hur resonerar kommunledningen när de allvarligt försämrar förutsättningarna för den verksamheten?

ï Den faktiska innebörden i skollagen är att alla elever har rätt till stöd de behöver för att uppnå målen i läroplanen.

Den faktiska effekten av neddragningarna leder till minskade möjligheter till adekvat hjälp för alla elever med särskilda behov. Hur tycker kommunstyrelsen att detta rimmar med läroplanens riktlinjer?

ï Sammanslagningen Nordingråskolan/Mjällomsskolan skulle ge samordningsvinster i form av ökade resurser. Hur har detta kommit verksamheten till godo?sten engblom

0612-77 17 63

sten.engblom@tidningen.to

Mer läsning

Annons