Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Projekt gröna jobb är i gång

Annons
Projekt gröna jobb är i gång

Värnar natur- och kulturvärden

Projekt "Gröna jobb" är nu i full gång.

Det är ett EU-finansierat projekt som berör kustkommunerna i Västernorrland. Dessutom utförs liknande arbeten i inlandet, men då med ekonomiskt stöd via länsarbetsnämnden.

Projektet syftar till att ge arbetstillfällen och att värna natur- och kulturmiljöer.

- Hittills i höst har vi haft ett 80-tal personer ute, säger Leif Berglund på skogsvårdsstyrelsen i Östersund.

Han berättar att för kustkommunerna finns det en budget på drygt tio miljoner kronor de närmaste 1,5 åren. Eftersom man för inlandet inte fick satsningen beviljad som EU-projekt blir finansieringen där beroende av behovet att ordna fram nya jobb.

Vad är det då som pågår?

- I Härnösand håller vi just nu på med "Vackrare vägar i Härnösand". Där röjer vi upp längs E4, både inne i Härnösand och vid exempelvis Mörtsal, säger Jan Olsson på skogsvårdsstyrelsens distrikt för Kramfors-Härnösand.

Ett annat projekt som berör Härnösand är två gravrösen vid Finnsvik. Där har skogsvårdsstyrelsens personal röjt upp stigen till fornminnena och ska dessutom bättra på skyltningen.

För Kramfors del har också kulturminnesvärden lyfts fram. Detta vid den gamla fornborgen, Borggberget, i Bollsta. Den borgen härstammar från järnålder och folkvandringstid och har troligen använts i försvarsändamål.

- Där har vi röjt upp i ungskogen så att borgens vall framträder på ett bättre sätt. Vi har också satt upp en ny fin skylt som länsstyrelsen gjort. Texten står på en keramikplatta och skylten sitter på en "totempåle".

Det kan eventuellt bli ytterligare röjningar vid Borgberget senare i år.

Ett annat projekt i Kramfors kommun berör nationalparken Skuleskogen och naturreservaten i Höga kusten.

- Två personer arbetar där med sådant som att lägga ut spångar och sätta upp olika skyltar, säger Jan Olsson.

I Sollefteå pågår också en del projekt.

- Vi har bland annat arbetat med utsiktsröjning för vackrare vägar, till exempel i Långsele, säger Leif Berglund.

Dessutom jobbar man även i Sollefteå kommun med att förbättra servicen vid olika naturreservat.

Mycket av de arbeten som nu utförs är sådant som skogsvårdsstyrelsen också tidigare haft en hel del ansvar för. Men det finns också idéer om att utveckla projektet till andra områden.

- I södra delarna av landet har man bland annat inventerat fornminnen inför den nya gröna kartan. Speciellt i Sollefteå bör det finnas mycket oupptäckt, säger Jan Olsson.

Han nämner också vattendragsinveteringar som ett område där skogsvårdsstyrelsen skulle kunna vara huvudman för fortsatta arbeten.

Mycket av det som nu utförs sker i samarbete med andra intressenter, exempelvis vägverket, länsstyrelsen och stiftet.

anders liden

0612-77 17 60

anders.liden@tidningen.to

Vackrare vägar.

Skogsvårdsstyrelsens folk arbetar bland annat med att röja sly efter vägar, som här i Härnösand.

foto: gunnar stattin

Mer läsning

Annons