Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Negativa attityder om Kramfors ökar

/

Kramforsborna, särskilt kvinnorna, har blivit mer missnöjda med sin kommun.

Annons

SCB:s medborgarundersökning visar på att det skett en tydlig svängning mot mer negativa attityder under de senaste två åren. Att debatten kring skolorganisationen har påverkat många är uppenbart.

Kommunalrådet Micael Melander (S) är inte överraskad över resultaten.

– Det är inte konstigt efter den skoldebatt som varit och när folk känt sig frustrerade. Men vi jobbar kontinuerligt för att ha en medborgardialog och försöker släppa fram idéer.

Statistiska centralbyrån genomförde i höst en undersökning med sitt så kallade Nöjd-kund-index, Nki. Sammanlagt deltog 68 kommuner. I Kramfors valdes 1 000 personer i åldrarna 18-84 år ut för att ge sin syn på kommunen. Av dessa besvarade 52 procent enkäten.

Frågorna bevarades på 10-gradiga skalor där 10 var bäst. Frågorna sammanställdes sedan till ett antal betygsindex på mellan 0 och högsta betyget 100. Index under 40 är "inte godkänt", gränsen för "nöjd" går vid 55 och 75 eller högre är "mycket nöjd". Dessa betygsindex sorterades slutligen in under tre övergripande frågor.

* Hur tycker medborgarna det är att bo och leva i kommunen?

* Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?

* Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

När det gäller inflytandet har betygsindex sedan förra undersökningen hösten 2010 sjunkit från 37 till 33. Här skiljer det mellan könen så att kvinnorna upplever sig fått ett kraftigt minskat inflytande, medan männen däremot anger att det ökat något.

Det övergripande indexet om boende i Kramfors sjönk från 53 till 50. I åsikterna om grundskolan har index gått från nöjda 60 till underkända 52.

Anita Bergström, kanslichef vid kommunledningsförvaltningen, framhåller att en hel del i undersökningen inte är statistiskt säkerställt.

– Det här är dessutom bara en av flera undersökningar vi använder för att få en bild av vad medborgarna tycker.

Något kommuninnevånarna ger bra betyg är området kommunikationer. En indikation på att tågtrafikens återkomst har fallit väl ut.

Tre medborgarenkäter har genomförts i Kramfors med två års mellanrum mellan varje. Den nu aktuella kostade 70 000 kronor.

Mer läsning

Annons