Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljönämnden positiv till Bollstasågens storprojekt

Annons
Miljönämnden positiv till Bollstasågens storprojekt

Miljö- och byggnämnden i Kramfors ställer sig i stort sett positiv till Bollstasågens planer på en ny stor ombyggnad.

Ett projekt som bland annat ger 1 200 kvadratmeter med nya kammartorkar, bättre bullervallar och ett nytt upplag för timmer och bark.

I samband med förberedelserna för projektet har också en förekomst av miljöfarlig kreosot hittats. Ett förorenat område som nu ska åtgärdas.

- Våra planer är att investera 51 miljoner kronor i bland annat tio nya kammartorkar som förhoppningsvis ska kunna vara i drift under augusti månad, säger sågverkschef Jerry Larsson.

En stor del av projektet bygger på ytterligare sprängning och bortgrävning av berg söder om sågen. Sprängningen av berget ska möjliggöra utbyggnaderna. Och dessutom ge material till en ny yta på 8 000 kvadratmeter, för bland annat timmersorteringen.

Meningen är att 40 000 kubikmeter jord från berget ska fraktas bort liksom 20 000 kubikmeter bergkross.

- Bergkrossen kommer vi att använda för att bygga upp en ny timmerplan som sedan ska asfalteras.

Det ger bättre arbetsvillkor och bolaget kan då bättre ta hand om avrinnande vatten. Det nya området ska även användas för att flytta upp barkkrossen från nuvarande plats nära älvstranden.

Även jordmassorna som grävs bort ska komma till användning, i form av nya och förbättrade bullervallar. Bullerfrågan, både vid befintlig drift och inför ombyggnaden, är en av de saker miljöpolitikerna tar upp i sitt yttrande. Där konstaterar man att riktvärdet för buller periodvis kommer att överskridas, men accepterar ändå detta tillfälligtvis.

Även vid normal drift kan sågen nattetid ha bullerproblem vid några fastigheter.

- Vi har i dag villkor i koncessionen på 45 decibel, något som vi inte riktigt alltid klarar men som vi jobbar för att åtgärda, säger Jerry Larsson.

Det är där bullervallarna kommer in. En helt ny sex meter hög bullervall planeras därför söder om infartsvägen till såghuset och den gamla bullervallen ska eventuellt förlängas.

Under planeringen av det nya området för timmerhanteringen har en tidigare okänd förekomst av hälso- och miljöfarlig kreosot upptäckts. Detta i form av kreosotförorenade gamla barkmassor. Det finns redan ett förslag från Scaninge timber om hur företaget ska agera.

- Vi planerar att fylla över området och då först kapsla in kreosoten med ett lager som skyddar mot infiltration, säger Jerry Larsson.

På så sätt hoppas han att kunna undvika att vatten tränger ner till kreosotföroreningarna, som annars annars riskerar att ge ett läckage av miljöfarliga ämnen.

Påpekas kan också att miljö- och byggnämnden även beslutat om bygglov i samma ärende.

anders lidén

Mer läsning

Annons