Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många bönder planerarinvestera i byggnader

Annons
Många bönder planerar

investera i byggnader

Sveriges bönder bygger som aldrig förr. Det visar årets Lantbruksbarometer, en årlig Sifo-undersökning sedan 1987. I region sex där Västernorrland ingår är planerna på bygginvesteringar större än riksgenomsnittet.

Grisuppfödarna är den grupp som satsar mest. Nästan varannan grisbonde, 47 procent, har byggplaner för 2002. Främst gäller det grishusen.

- Nu finns de flesta grisproducenterna söderut, men jag ser även att investeringarna inom skogsbruk, mjölk- och nötköttsproduktion ökar här i länet, säger Lennart Häggkvist, lantbruksansvarig inom Föreningssparbanken Ådalen.

Det är Föreningssparbanken, LRF och LRF konsult som står bakom undersökningen. Totalt har 920 jordbrukare med mer än 20 hektar åker tillfrågats.

Andelen jordbrukare som investerat i byggnader under 2001 uppgick till 26 procent vilket var en ökning med fyra procent jämfört med året innan. För region sex, omfattande Västernorrland, Gävleborg och Dalarna var motsvarande siffra 16 procent.

Även när det gäller investeringarna i maskiner låg region sex lägre än riket, 24 mot 29 procent.

I investeringsplanerna för det kommande året hamnar däremot regionens jordbrukare högre än den genomsnittlige svenske bonden. 33 procent av regionens jordbrukare avser att investera i byggnader och 20 procent i maskiner. Detta kan jämföras med rikssnittet på 29 respektive 18 procent.

Av lantbrukarna i region sex uppgav 26 procent att de uppnådde ganska god lönsamhet medan 22 procent svarade mycket dålig lönsamhet. Motsvarande siffror för riket är 32 respektive 16 procent. En tillbakagång från 2001 då regionen låg på ungefär samma nivå som riket .

År 2002 tror 14 procent av lantbrukarna i länet ska bli ett bättre år, 13 procent tror det ska bli sämre. För Sverige är motsvarande siffror 14 respektive 17 procent.

Likviditetssituationen har fortsatt att försämrats i region sex. 26 procent har fått försämrad betalningsförmåga och 13 procent förbättrad. I riket som helhet har betalningsförmågan förbättrats.

Trots det ser Lennart Häggkvist hoppingivande signaler.

- Investeringsviljan är god. Inte minst finns det flera yngre lantbrukare som vill satsa.

erik åmell

Mer läsning

Annons