Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kramfors kommun: våra sex argument för att säga ja till vindkraft på Vitberget

/

Annons

Svar till insändarna ”Förfärande att bevilja vindkraft på Vitberget – hur gick det till?” och ”Ja till vindkraft på Vitberget – grattis alla ni i Kramfors kommun”, Ordet fritt 8 juli.

Kramfors kommunfullmäktige beslutade 27 juni att tillstyrka etableringen av en vindkraftpark på Vitberget.

I fullmäktige anförde jag sex argument för kommunens ja till vindkraft:

Beslut som rör hela kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut bör väga in och ta hänsyn till hela kommunens intressen. Av alla inkomna skrivelser och synpunkter är det endast föreningen Värna Finnmarken som varit kritisk till etableringen, övriga har förordat.

Hänsyn till lokala krav

Under den långa prövningsprocessen har projektören anpassat förslaget för att minska påverkan på landskapsbilden och minimera risken för störande ljud. Processen har fungerat, lokala krav har beaktats.

Laglig väg att förhindra har inte nyttjats

Det finns lagar som reglerar skydd av unika kultur- och naturmiljöer och som därmed begränsar näringsfriheten. Ingen unik kultur- och naturmiljö har kunnat påvisats runt Vitberget.

Förutsägbarheten

För den fortsatta utvecklingen och tillväxten är Kramfors kommun beroende av privata investeringar. Dessa investeringar görs om de politiska besluten är tillförlitliga. Kramfors kommun har i tidigare politiska beslut pekat ut Vitberget som lämplig för vindkraft i översiktplan och tematiskt tillägg.

Globala klimatmålen

Hösten 2015 nåddes en klimatöverenskommelse i Paris och samtidigt antog FN 17 globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. Kramfors är en del av världen, Kramfors är en del av den nationella politiken för ett Fossilfritt Sverige och Kramfors bör även bidra till regeringens satsning på förnybara energikällor.

Trovärdigheten

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om den politiska viljeinriktningen. Där pekar vi ut Hållbarhet, Jämställdhet och Kultur som prioriterade frågor under mandatperioden. Bland annat vill vi se satsningar på förnybara energikällor. Den politiken hade inte varit trovärdig om vi hade sagt nej till vindkraft på Vitberget.

Handläggningen av detta ärende har pågått sedan 2007 och har skötts föredömligt av kommunens tjänstemän.

Demokratiska beslut om översiktsplan och tematiskt tillägg har föregåtts av remisser, informationsmöten och utställningar.

Kommunen väger alltid in långsiktiga konsekvenser i alla sina beslut, så även i beslutet om vindkraft på Vitberget.

Jan Sahlén

kommunstyrelsens ordförande (S) Kramfors

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons