Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatt strid om bergstäkt i Vik

Annons
Fortsatt strid om bergstäkt i Vik

Granlunds Grus AB:s kamp om att få byta sten i en bergstäkt i Vik, Prästmon, går vidare. Miljödomstolen i Östersund har upphävt två överklagade beslut och uppmanat länsstyrelsen att fortsätta utreda ärendet.

Granlunds Grus i Sollefteå ansökte i december 1998 om att i tre etapper få bryta 300000 ton bergsmaterial på fastigheten Kramfors Vik 16:1. Den 20 juni 2001 avslog länsstyrelsen ansökan i två beslut efter prövningar enligt naturvårdslagen och miljöskyddslagen. Granlunds Grus överklagade båda besluten till miljödomstolen.

I sin ansökan framhöll Granlunds Grus att flera täkter som länsstyrelsen lämnat tillstånd för i trakten ligger betydligt närmare bebyggelse än den nu aktuella. De närmaste fastigheterna ligger cirka en kilometer från täkten.

Bolaget menade också att den lokala topografin medför att täkten knappast skulle vara synlig från något väderstreck.

Granlunds Grus enda täkt i närheten finns i Bräcke, ungefär 20 mil från det nu aktuella området, och är enligt bolaget varken ekonomiskt eller miljömässigt motiverat att använda. Man har inte heller lyckats köpa tillräckligt mycket bergsmaterial från konkurrenter i trakten.

Miljö- och byggnämnden i Kramfors anser att en begränsad brytning motsvarande de planerade etapperna ett och två, tillsammans 75000 kubikmeter material, vore acceptabelt. Påverkan på landskapsbilden skulle då bli mindre och brytningen avskärmas mot bebyggelse.

Länsstyrelsen bedömer emellertid att även de två första etapperna skulle innebära allt för stora ingrepp i naturen i förhållande till samhällsnyttan med brytningen. Länsstyrelsen anser också att behovet av ballastmaterial för närvarande kan tillgodoses från andra täkter i området.

Men miljödomstolen förklarar i sin dom alltså att länssttyrelsen bör titta på ärendet i ytterligare en utredningsomgång.

erik åmell

0612-77 17 64

erik.amell@tidningen.to

Mer läsning

Annons