Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dålig representation av unga i lokalpolitiken

/
  • Män i åldern 50-64 år är den bäst representerade gruppen bland förtroendevalda i länet. Generellt är dock politikerna ganska lika befolkningen som helhet.

Västernorrlands förtroendevalda lokalpolitiker är i stort sett representativa för hur befolkningen ser ut.
Nästan alla, 95 procent, är fritidspolitiker som arbetar eller studerar vid sidan om sina uppdrag.
Tydligt är dock att den yngsta befolkningsgruppen 18–29 år är dåligt representerad politiskt.

Annons

Det här visar en sammanställning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort.

– Det är positivt att få en fördjupad bild av vilka det är som lägger ner sin tid på att ta ansvar och fatta beslut som påverkar de som bor och arbetar i varje län, säger Anders Knape som är ordförande för SKL.

Hans förhoppning är också att presentationen ska väcka tankar kring hur man ska kunna förstärka grupper som är underrepresenterade.

Sammanlagt finns knappt 1 200 förtroendevalda i länets sju kommuner och landstinget, varav 61 är hel- eller delvis avlönade som politiker. Störst andel förtroendevalda per innevånare har de minsta kommunerna.

Enligt SKL är det bra om sammansättningen av politiker avspeglar befolkningens struktur. Och så är det till stor del.

Västernorrland har till exempel jämnare könsfördelning än riket i genomsnitt, men ändå är kvinnorna underrepresenterade även om en utjämning sakta pågår.

Går man ner på kommunnivå så blir skillnaderna lite mer påtagliga. Det gäller till exempel andelen utrikes födda som är förtroendevalda. I Kramfors och Sollefteå är andelen utrikesfödda 7 procent, men bara 4 respektive 2 procent av dem finns på förtroendeposter.

Ser man till småbarnsföräldrarnas andel av de förtroendevalda ligger den ganska exakt på en representativ nivå i alla kommuner. Däremot är betydligt fler förtroendevalda gifta än befolkningen i allmänhet, 57 mot 42 procent.

Klart är också att de förtroendevalda ofta är mer utbildade än genomsnittet. Inte minst gäller detta i Härnösand, där andelen högskoleutbildade politiker är dubbelt så stor som förväntat utifrån befolkningens utbildningsnivå.

Delar vi in befolkningen och politikerna i olika åldersgrupper så ser man att det skiljer en hel del. Åldersgruppen 18-29 år är alltså underrepresenterad liksom pensionärerna, medan framförallt gruppen 50-64 har en stor andel förtroendevalda jämfört med hur många man verkligen är. Hela 39 procent av alla förtroendevalda kommunpolitiker är i den åldern trots att gruppen bara utgör 26 procent av befolkningen. Allra tydligast är det i Sollefteå där nästan hälften av alla politiker är i den åldern trots att de bara utgör en fjärdedel av kommuninnevånarna.

Kartläggningen visar också hur nöjda kommuninnevånarna är. Där kan man se att befolkningen är mer nöjda med hur deras kommun är att leva och bo i än hur verksamheten sköts och hur mycket inflytande och insyn man har.

Mer läsning

Annons