Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riksbanken minskar mensatsar troligen i Härnösand

Annons
Riksbanken minskar men

satsar troligen i Härnösand

Riksbankens direktion har fattat ett inriktningsbeslut där man vill sälja sitt helägda bolag Pengar i Sverige AB men kontor i Härnösand. Pengar i Sverige svarar för distributionen av sedlar och mynt. Syftet är att ytterligare effektivisera kontanthanteringen och att öppna för privata aktörer.

Detta beslut kan betyda en ytterligare satsning i Härnösand.

-Vi vill behålla fyra kontor i Sverige. Och Härnösands ligger bra till ur transportekonomiskt, säger biträdande avdelningschef Björn Hasselgren vid Riksbanken som nu äger Pengar i Sverige.

Därför är det troligt att verksamheten i Härnösand blir var kvar medan kontoren i Luleå och Falun avvecklas.

-Några beslut är ännu inte fattade om på vilka orter som vi ska satsa, säger Björn Hasselgren.

Pengar i Sverige AB ska delas i två verksamheter. Den affärsorienterade delen, som ansvarar för bl.a. transporter och räkning av dagskassor från handeln, planeras överlåtas till en privat ägare.

Den andra delen, som omfattar bl.a. lagerhållning, ut- och inlämning av sedlar samt utlämning av mynt, har nära koppling till banksystemet och Riksbanken kommer att pröva möjligheten att överlåta verksamheten till affärsbankerna. I förslaget ligger också att antalet platser för in- och utlämning av kontanter till Riksbanken minskar.

Om förändringarna genomförs begränsas Riksbankens ansvar för kontanthanteringen till att tillhandahålla sedlar och mynt, hålla strategiska lager av kontanter för extraordinära behov samt att makulera uttjänta sedlar.

Förändringen ligger i linje med Riksbankens strävan att koncentrera verksamheten till bankens

huvuduppgifter - att upprätthålla ett fast penningvärde och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Riksbanken har under lång tid arbetat med att effektivisera kontanthanteringen i Sverige. Under 1980- och 90-talen reducerades antalet kontor i landet och antalet anställda minskade.

Under 1999 avskildes merparten av kontanthanteringen i ett

separat bolag, Pengar i Sverige AB. Bolaget har för närvarande ca

380 anställda och en årsomsättning på ca 300 miljoner kronor.

lennart lundberg

0611 - 55 48 53

lennart.lundberg@tidningen.to

Mer läsning

Annons