Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt samråd om vindkraft efter fornlämningsfynd

Hemab inbjuder nu till ett nytt samråd om planerna för en vindkraftpark vid Spjutåsberget mellan Fröland och Häggdånger, söder om Härnösand.

– Vi har fått ny kunskap om området, säger Hemabs projektledare Pär Marklund.

Annons

Samtidigt väljer Hemab att banta projektet från tänkta sex vindkraftverk till fem.

En anledning till att man gör ett nytt samråd är fynden av fornlämningar troligen från en okänd samekultur.

Det handlar om totalt 97 fornlämningar som har påträffats i området. Dessa är fördelade på 54 fasta fornlämningar, 23 lämningar med ett kulturhistoriskt värde, 17 med ett sentida värde och 11 är redan kända och finns med på kartmaterial.

Framförallt handlar det om olika typer av fångstanordningar för jakt på fågel. Bland annat finns så kallade skjutskårar som är 40-60 höga murar i sten med öppningar för olika jaktvapen. Men man har även funnit stenmarkeringar som skiljer jakt - och markområden åt.

Det riktigt intressanta är fynden efter så kallade stenringar som kan vara heliga platser för samer som har vistats i området.

Hemab har nu reviderat anläggningsförslaget och vill ha ytterligare synpunkter och information som kan ligga till grund för kommande tillståndsansökan.

– Efter fynden som har gjorts och inventeringar av djur, natur och kulturhistoria har vi arbetat om projektförslaget, säger Pär Marklund.

Samråd nummer två ger nu berörd allmänhet, föreningar med flera en möjlighet att yttra sig en gång till.

– Att bygga vindkraft är en lång process, men vi följer tidplanen, säger Marklund. Dialogen med alla intressenter har varit oerhört betydelsefull för oss.

Vad blir nu nästa steg?

– Vi får en hel del positiva kommentarer och nyfikna frågor på projektet, men även uttryck av oro för miljöpåverkan förekommer, säger Marklund.

Det justerade projektförslaget går nu ut på samråd fram till 12 december.

– Efter det hoppas jag att vår styrelse fattar beslut om att vi kan gå vidare och lämna in tillståndsansökan. Byggstart kan tidigast ske under 2014, säger Pär Marklund.

Mer läsning

Annons