Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mitthögskolan samarbetarmed företag på campusorterna

Annons
Mitthögskolan samarbetar

med företag på campusorterna

Nu arbetar Mitthögskolan för att öka kontakten mellan studenter och företag. Mitthögskolan har tagit initiativ så att studenter på vissa program får en fadder på ett företag eller organisation.

- Det här är ett nytänkande där studenterna får inblick i "verkligheten". Samtidigt skaffar sig företagen en kontaktnät som kan vara bra att ha när det är dags att anställa, säger Yvonne Landström som tillsammans med Anna Jensén på Mitthögskolans Career Center samordnar projektet.

Projektet innebär att studenterna besöker sitt fadderföretag ett par gånger per termin. I anslutning till besöket får man uppgifter från sina lärare som man ska lösa. Dess a uppgifter har anknytning till de företag som finns med.

För Mitthögskolans del medverkar ett tiotal program i fadderverksamheten. Två av dessa program finns i Härnösand, energiprogrammet och det beteendevetenskapliga programmet. Projektet startade i höstas.

- Vi har gjort en första utvärdering och både företag och studenter tycker att det fungerat bra. Det negativa som kommit fram är att studenterna vill ha ett längre utbyte och ha faddrar på större företag, säger Yvonne Landström.

Det senare är ett problem eftersom företagsamheten ser ut som den gör i Härnösand.

Maria Händevik som läser på det beteendevetenskapliga programmet är nöjd.

- Det är mycket bra att få komma ut till företag och lära oss om hur det går till verkligheten. När vi sedan är tillbaka så knyter de olika grupperna erfarenheter och vi ser att företag fungerar olika.

Beteendevetenskapliga programmet saknar annars praktik.

- Faddersatsningen gör att vi ändå kan få kontakt med verkligheten.

Hon är speciellt nöjd med sin fadder Lars Landén på VM-data.

- Eftersom vi har en datavetenskaplig inriktning på vårt program är det speciellt roligt att vara på VM-data. Och Lars Landén har mycket att lära ut.

Maria Händevik anser också att fadderskapet är bra för Härnösand.

- Det är viktigt att stadens företag engagerar sig i Mitthögskolan.

Många av de större företagen i Härnösand finns med i projektet. Här finns bland andra Länsförsäkringar, Manpower, WM-data, Försäkringskassan , Hemab och ett antal energiföretag.

För Mitthögskolan och för studentvärlden är den här typen av samarbete relativt nytt. Högskolan i Jönköping var först och startade för några år sedan. Mitthögskolan och några högskolor har låtit sig inspireras.

Mitthögskolans studenter arbetar i grupper om två till fyra personer och besöker fadderföretaget ungefär två gånger per termin. Studenterna genomför en uppgift på företaget som har anknytning till någon av de kurser de läser.

Det hela utmynnar i en rapport som ska vara både student och företag har nytta av.

- Vi kommer att fortsätta samarbetet med företag löpande. Det betyder att de företag som vi nu har kontakt med vill fortsätta att samarbeta med. dessutom söker vi fler företag på campusorterna. Eventuellt ska vi försöka hitta även företag i Kramfors som vi kan ta med i projektet, säger Anna Jensén.

För företagens del innebär faddersatsningen en bra kontaktväg in i Mitthögskolan. Det finns också en möjlighet till fortsatt samverkan, till exempel i form av examensarbeten.

För Mitthögskolans del får man in verkligheten i undervisningen och Mitthögskolan får en bred kontaktyta med företagen i regionen.

Det finns också en hel rad fördelar för studenterna. Utbildningen blir mer intressant och då ökar studiemotivation.

Dessutom får man gratis möjlighet till goda uppslag till examensarbeten.

De personliga kontakterna kan också leda till sommarjobb, praktik och anställning.

lennart lundberg

0611 - 55 48 53

lennart.lundberg@tidningen.to

Mer läsning

Annons