Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstinget missköter lex Maria

/

Sjukvården i Västernorrland missar många lex Maria-anmälningar och de som görs kommer nästan alltid för sent.
Det visar en granskning från revisorerna som riktar hård kritik mot ansvariga politiker.

Annons

Landstinget ska anmäla alla händelser som har medfört eller kunde ha medfört en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Den regeln kallas lex Maria.

Syftet är framför allt att trygga patientsäkerheten. Om misstag och felbehandlingar i vården utreds kan man undvika att göra nya.

En färsk revisionsgranskning pekar nu på stora brister i lex Maria-hanteringen i Västernorrland. Det gäller både landstingets primärvård på hälsocentralerna och inom sjukhusvården i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

En sak som kritiseras är att fallen anmäls för sent. Normalt ska anmälan göras inom två månader.

Det har inte primärvården klarat någon gång i de totalt 23 ärenden som har granskats från 2011 och 2012. Snabbast var anmälan av ett dödsfall på en hälsocentral efter 68 dagar.

På sjukhusen klarade man tidsgränsen för två lex Maria-händelser, båda gällde fallskador. I genomsnitt dröjde anmälan mer än fyra månader.

Socialstyrelsen har i flera lex Maria-beslut kritiserat de ansvariga politiska nämnderna för att man inte håller tidsfristen.

En annan sak är om vårdskador över huvud taget anmäls. Mörkertalet misstänks vara stort.

Revisionen slår här fast att landstingets system för avvikelserapportering inte fungerar så att man verkligen fångar upp alla fall.

Utifrån detta finns heller ingen dokumenterad kunskap om det faktiska antalet allvarliga vårdskador i länet har ökat eller minskat.

Kritiken faller tyngst mot hälso- och sjukvårdsnämnden som leds av Jacomina Beertema (M) och folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden som leds av Ingeborg Wiksten (FP).

Sammantaget menar revisionen med ordförande Kerstin Nygren (S) i spetsen att nämnderna inte har säkerställt att lex Maria-hanteringen sköts på rätt sätt. De har brustit i ansvar för styrning, ledning och kontroll.

"Då problemen varit både långvariga och kända av nämnderna finner vi det anmärkningsvärt att nämnderna varit passiva och inte agerat i tillräcklig omfattning för att lösa dessa problem", skriver revisorerna.

Svar avkrävs från nämnderna senast i mitten av mars 2013.

Mer läsning

Annons